top of page

Nieuwsbrief vzw Aketi december 2022

 

Beste sponsors,

 

Even een update en een dank voor uw mooie schenkingen dit jaar.

In 2022 was er slechts één reis naar Aketi in April (heupoperatie Fons) maar alle activiteiten gingen volop verder. De volgende reis is gepland in maart 2023. Nog even ter herinnering: alle giften zijn honderd procent besteed aan de projecten. De vzw heeft geen werkings- of reiskosten.

 

De eerste focus is op het onderhoud van de bestaande realisaties door onze lokale ploeg, drie gemotiveerde Aketois, en onze partners professoren van de Universiteit van Kisangani. We startten ook met enkele nieuwe projecten.

 

  

Waterpompen: 

 

Negen van de 10 waterpompen werken perfect. Het vereiste onderhoud door het zeer intensieve gebruik gebeurt regelmatig (kogellagers, membranen, betonnen sokkels etc…) . Eén pomp vereist een groot herstel en dit is gepland voor begin 2023 door Sofoco  Kinshasa, die de pompen geïnstalleerd heeft. 

 

Sanitaire gebouwen: 

 

De 4 sanitaire gebouwen functioneren zeer goed. De 40 toiletten worden regelmatig gepoetst en zo nodig worden af ten toe kraantjes en fittings vervangen en de ‘chassen’ gerepareerd.

                                                                   

Cybercafé:  

 

Werkt zeer goed. We staan continu in verbinding via internet en WhatsApp en we hebben een (nog te klein) aantal abonnees voor WIFI en ook regelmatig maar nog te weinig opleiding van leraars en scholieren. Onze intentie is om onze cybercafé te verhuizen, dichter bij het centrum van Aketi in onze depot , dit ter ondersteuning van ons programma e-learning (zie verder).

 

Beursstudenten:

 

het programma van de beursstudenten loopt ook verder.

 

Economische activiteit:

 

Tot ons groot genoegen wordt onze vierjaarlange inspanning om de rubberproductie te reactiveren verder gezet door Chinezen die dankzij ons deze activiteit ontdekt hebben. Ze hebben rubber nodig voor hun bandenfabriek in Oeganda.  De boeren zijn tevreden en we verzekeren dat het prijsniveau goed blijft zo niet komen we opnieuw tussen.

 

privé initiatieven:

 

Volgend jaar tijdens ons bezoek gaan we de varkens-en kippenkwekerijen en de visvijvers bekijken.

Ziekenhuis  en gezondheidszorg :

Vorig jaar vroeg één van de (slechts 3) lokale  dokters of we voor hem een stage wilden financieren in gynaecologie in het bekende hospitaal Panzi in Bukavu. Panzi is wereldwijd bekend door dokter Mukwege, nobelprijswinnaar (zie foto hieronder)  die zich al jaren inzet om vrouwen verminkt door de oorlog te verzorgen.    We gingen akkoord ($ 6.000) op voorwaarde van terugkeer naar Aketi. Ondertussen gingen we akkoord dat hij een toestel echografie zou aankopen. Hij heeft met dat apparaat intensief gewerkt in Panzi om diagnoses te bepalen en hij zal het nieuw aangekochte apparaat ( $25.000) meebrengen naar Aketi. We hopen hiermee de hoge sterfte van vrouwen in kinderbed in Aketi te reduceren.

 

E-learning :

We zijn gestart met de voorbereiding van een project e-learning in 2023. Doel is om de te lage kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. AfD ( Academics for Development) in Leuven keurde ons project goed en 3 studenten zijn bereid om een heel jaar dit project voor te bereiden en in de zomer van 2023,  6 weken in Aketi te verblijven voor de implementatie.(zie foto hieronder) In een eerste fase zullen we 10 scholen uitrusten met enkele zonnepanelen, batterij, omvormer, beamer en PC en aansluiten via intranet met onze cyber (investering $ 40.000 à 50.000).

 

We zullen hiervoor speciale sponsoring zoeken.

 

Onze studenten zullen de Congolese handboeken van het 6de leerjaar digitaliseren en verrijken met  ‘content ‘ dat ze vinden op internet. 

 

Cybercafé :

Om onze studenten en begeleiders het nodige basiscomfort te bieden in Aketi zijn we gestart met de renovatie van een woning naast ons depôt. Verhuis van de cybercafé naar dit depot is gepland. De ligging is veel centraler voor de 10 scholen en voor de bevolking van Aketi. Het klooster waarin we tot nu toe verbleven wordt door het bisdom gesloten. Als volgend jaar zoals gepland het Starlink systeem van Elon Musk beschikbaar is in Congo willen we onze cyber aansluiten om daarmee een veel grotere capaciteit WIFI in Aketi te kunnen aanbieden.

 

We blijven nieuwe projecten uitvoeren die de kwaliteit van gezondheid én onderwijs én hygiëne én voedsel in Aketi kunnen verbeteren. Onze lokale organisatie wordt steeds beter en stabieler en neemt meer en meer de volledige verantwoordelijkheid.

Ons beheer en controle vanop afstand en af en toe ter plaatse is efficiënt.    

 

Het financieren van het onderhoud van bestaande projecten en het opstarten van nieuwe projecten is mogelijk dankzij jullie mooie financiële steun.

 

We verkregen van het Ministerie van Financiën en Samenwerking weer 6 jaar verlenging om fiscale attesten af te leveren.

Mogen we u nogmaals danken voor uw sympathie en blijvende steun.

We wensen u prettige eindejaarsfeesten.

 

Vzw Aketi

Rekeningnr: BE31 7360 1288 0755

bottom of page