top of page

1. basisbehoeften, dringend.

 

   -drinkbaar water, boren van waterputten (alle oppervlakte waterputten zijn vervuild).  

 

   -elektriciteit  met zonnepanelen. De bevolking heeft geen geld voor generatoren of brandstof. Stapsgewijs kleine installaties van 10 Kwh zetten op het hospitaal , de scholen…

 

   -Communicatie via internet en computers om verbinding met de wereld te realiseren , om de opvoeding te ondersteunen, om contact te leggen  met de universiteit van  Kisangani: lespakketten in  landbouwmethodes voor duurzame landbouw en variëteit in voeding.

 

2. Onderwijs: korte en lange termijn.

 

   -leveren van schoolbanken, borden, schoolgerief, werktuigen voor de technische school.  ( er zijn naar schatting 30.000 schoolgaande kinderen, de scholen zijn in erbarmelijke staat).

  -sanitair in de scholen, vandaag bijna onbestaande.

 

 - computers en beamer om lespakketten van de universiteit van Kisangani over  landbouwmethodes en variëteit in voeding voor te stellen.

 

 -studiebeurzen om jaarlijks twee studenten naar de universiteit van Kisangani te sturen met verbintenis voor 4 of 5 jaar studie en terugkeer naar Aketi.

 

3. Opstarten landbouw en veeteelt, modelprojecten volgens instructies van de professoren van Kisangani.

Dit moet de voedselvoorziening verbeteren en hongersnood vermijden.

 

-Kippenkwekerijen

-Varkenskwekerij

-Visvijvers

 

4. Lange termijn: heropstarten van de verwaarloosde rubber-, palmolie- en cacao-plantages

om arbeidsplaatsen te creëren en inkomsten voor de gemeenschap.        

 

  Aketi is sinds 2 jaar opnieuw bereikbaar voor vrachtwagens.

bottom of page