top of page

Na drinkbaar water en een minimum aan energie is scholing de eerste prioriteit en een altijd blijvende prioriteit.

 

Hierbij wordt niet alleen de scholing van kinderen bedoeld, in de lagere school, de humaniora en de universiteit, doch ook een absoluut noodzakelijk volwassenen onderwijs op het gebied van landbouw, productiemethodes, hygiëne, gezondheid, economie, enz ....

De oude schoolgebouwen zijn totaal versleten en bijna vervallen. De daken zijn op vele plaatsen rot zodat de leerlingen les moeten volgen in de brandende zon of in de regen.

 

De schoolborden zijn nauwelijks nog beschrijfbaar. De plafonds zijn allemaal rot. De balken waarop ze rusten gaan het niet lang meer uithouden. Te veel lekken in het dak. Blijkbaar hebben de leerlingen een 5tal schriftjes van 12 tot 24 bladzijden. In de tweede graad komt daar een schriftje bij voor het vak rekenen. In vele klaslokalen staan geen of onvoldoende banken voor de leerlingen zodat deze les moeten volgen al op de grond zittend.

 

Technische school. Grote oude lokalen. In de houtzagerij hebben ze twee handzagen. Er staan tal van oude machines aangedreven door een oude stoommachine , allemaal hopeloos kapot. De grondstoffen zijn te duur om iets rendabelst te maken

 

Een van de eerste projecten van de vzw was de herstelling van het dak van de school. Vervolgens werden reeds 70 schoolbanken besteld in Kisangani gezien de technische school niet over het matreriaal beschikte om schoolbanken te maken. Dit materiaal werd later door de vzw aangekocht en zal nog aangevuld worden zodat een nieuwe bestelling van schoolbanken kon gebeuren bij de technische school in Aketi.

 

De boeken voor de leerlingen van de laagste graad bestaan maar blijven steken in Kinshasa. Deze situatie bestaat waarschijnlijk reeds 10 tot zelfs 20 jaar.

 

Waarschijnlijk is het transport naar Aketi ook een groot probleem. Deze moeten verscheept worden tot in Bumba en daar opgehaald tot in Aketi. Tot twee jaar geleden waren de meeste wegen niet geschikt voor auto's, laat staan voor vrachtwagens. Ook nu nog zijn hele gebieden nog afgesloten voor autoverkeer.

 

Het gevolg is dat de meeste leerlingen wel een tekst die op een schoolbord is geschreven kunnen lezen, maar er niet in slagen een gedrukte tekst te lezen. 

 

Na jaren lagere school en zelfs humaniora kunnen zij in principe nog altijd niet of slecht  lezen omdat ze nooit of zelden een gedrukte tekst hebben gezien.

 

De lettertekens van een gedrukte tekst verschillen blijkbaar te sterk van de geschreven lettertekens op een bord.

 

De vzw heeft nu een internetverbinding voorzien.

Aan de hand van deze internetverbinding zouden ook moderne leermethodes hun ingang kunnen vinden. In het internetcafé staan 5 pc's, een printer en een beamer. Aan de hand van deze beamer kunnen de leraars nu hun lessen stoferen met gegevens die ze op het internet kunen vinden.

De leraars en leraressen worden slechts betaald na 7 jaren vrijwillig les gegeven te hebben. Gedurende die 7 jaar moeten zij leven van wat de ouders hen schenken.

 

Sanitair is in de scholen onbestaande. Nochtans is het gebrek aan higiëne mede oorzaak van de hoge kindersterfte.

 

Schooldirecties, leraars en ouders trachten we dan ook zo ver te krijgen dat zij stelselmatig bij alle scholen sanitaire installaties plaatsen. 

bottom of page