top of page

Doe mee

Sponsor een waterput

Drinkbaar water is levensnoodzakelijk. De hoge kindersterfte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het drinken van oppervlaktewater waarin tal van ziektekiemen voorkomen. 

 

Om drinkbaar water te bekomen moet er 40 meter diep geboord worden. Het boren op zichzelf kost reeds heel wat, doch het transport van het zware materiaal met grote vrachtwagens is enorm duur en zeer omslachtig. De wegen zijn barslecht. Dit is de grootste kost, doch wel een levensnoodzaak. 

 

Sponsor een
varkensstal

De constructie van een varkensstal, volgens de richtlijnen van de professoren van Kisangani, en dus aangepast aan de situatie in Aketi, kost ongeveer 2400 €.

 

Zo een varkensstal brengt ook werk mee voor minstens één personeelslid.

sponsor een kippenren

In Aketi zijn er wel kippen, maar die zijn bijna niet te eten. De kippen lopen er vrij rond in de wildernis, voeden zich met wat ze vinden en worden taaie magere beesten.

 

Er is absolute noodzaak aan kippen-rennen waarin men niet alleen een kip kan voederen zodat ze veel vlees geeft, doch men moet ook niet meer zoeken waar de kip haar eieren gelegd heeft.

Een haan mag u uiteraard ook sponsoren

Sponsor de outfit van een kind

De kinderen die naar school gaan hebben een uniform, blauwe rok of broek en een witte bloes. Dit is hun mooiste outfit. Na de schooluren trekken ze weer hun gewone kleren aan. Meestal zijn dit kleren die wij lompen zouden noemen.

 

Er zijn nog vele kinderen die niet naar school gaan. Zij dragen kleren die wij nog niet in de vuilbak vinden......

Sponsor het loon van een leerkracht
Sponsor een schoolbank

Er zijn nog scholen in Aketi, maar in vele klassen moeten nde kinderen op de grond zitten bij gebrek aan banken. Een schoolbank is niet zo duur. We hebben de plaatselijke technische school voorzien van zagen en boren en meer van die benodigdheden, maar het hout is duur.

 

Eén schoolbank kost ongeveer 35 €

 

Maar er is ook een volledig gebrek aan schriften, schoolborden, schoolboeken, enz ...

Ook een van die dingen kan je sponseren.

Sponsor de kliniek

Hier denk ik vooral aan mensen uit de medische sector. Alle materiaal dat hier als afgeschreven beschouwd wordt kan in Aketi nog een tweede leven leiden.

 

Doch eerst en vooral is er drinkbaar water, elektriciteit en medicamenten nodig. Mensen sterven voor de ogen van de dokters die machteloos staan.

 

We zitten hier in de planningfase en weten nu nog niet wat de minimale kost zal zijn, doch dat het om grote sommen zal gaan zal u wel begrijpe

Leerkrachten worden de eerste 7 jaar niet betaald. Zij leven van wat de bevolking hen geeft. Toch zetten zij zich elke dag met hart en ziel in voor duizende schoolkinderen.

 

Het loon van een leerkracht bedraagt 60 euro per maand

bottom of page