top of page

 

Richard  Mamba Kpota :  De inspirerende kracht achter de société civile

 

Richard is de drijvende kracht achter een groep bewoners van Aketi die in samenwerking met de vzw Aketi en de professoren van Kisangani de geselecteerde projecten organiseert en uitvoert

Langs email houdt hij de vzw Aketi en de professoren van Kisangani met een maandelijks rapport op de hoogte  van de vorderingene en de uitgaven van de projecten, zodat de vzw telkens kan bijsturen waar nodig.

 

Om de twee maanden gaan de professoren naar Aketi om de activiteiten te controleren en te begeleiden. Richard Manba is hierbij een eerste aanspreek en contactpunt.

 

Mede dank zij Richard heeft de vzw. Aketi nu ook rechtstreeks contact met de bevolking van Aketi. Ze sturen ons ook foto’s door van hun verwezenlijkingen. We blijven op de hoogte van alles wat er gebeurt.

 

Richard Mamba organiseert het toezicht op de drie waterputten met drinkbaar water. Het is voor de bevolking van levensbelang dat de pompen goed onderhouden worden, dat de kinderen niet spelen met het drinkbaar water, dat rond de pompen de hygiëne bewaard wordt en er zeker geen vandalisme zou plaats grijpen. Hij is er in geslaagd om een overeenkomst te maken zodat voor die kosten een kleine bijdrage geleverd wordt door de inwoners die daartoe financieel de mogelijk hebben.

 

Hij heeft ook, samen met enkele leden van de association civile, de opdracht op zich genomen om een model varkensstal te bouwen.

bottom of page