top of page

De houding, de inbreng en betrokkenheid van de lokale overheid ten aanzien van het project

 

De lokale overheid: de directies van de scholen, de oudercomités, de vertegenwoordigers van de burgermaatschappij, de chefs van Aketi zijn heel enthousiast. Zij helpen mee in alles.

 

Als er leden van de vzw. Aketi daar zijn en/of de professoren van Kisangani wordt er voortdurend samen met de lokale overheid vergaderd: selectie, afweging en doelstellingen van de projecten, plaats en tijd, praktische toepassingen, verdeling van het werk, berekening van de kostprijs enz.

 

Zij nemen de leiding in de praktische uitwerking van de projecten als wij of de professoren er niet zijn. Zij vormen groepen van de bevolking die dan aan het werk gaan: zoals de varkenskwekerij, de kippenkwekerij, de visvijvers, de rijstcultuur, de klaslokalen renoveren, de beveiliging, het organiseren van het computerlokaal enz.

 

 

Zal ons project daadwerkelijk impact hebben op de leefomstandigheden van onze doelgroep?

 

De plaatselijke bevolking is zeer enthousiast en heel leergierig. Ze willen duidelijk vooruit en willen werken. Nu hebben zij nog leiding nodig, maar ze willen absoluut meedoen en samen iets uitbouwen.

 

Jonge mannen met een gezin komen vragen om mee te doen.Om de plantages herop te starten hebben we personen met ervaring gezocht die hier de leiding kunnen nemen. Hier is werk genoeg en de mensen worden betaald. Nu zijn ze de verwilderde plantages aan het schoonmaken, ook de visvijvers graven ze uit. Zwaar werk want er zijn geen machines.

 

Daadwerkelijke impact voor de bevolking:

Op zeer korte termijn:

door het drinkbaar water: het sterftecijfer, vooral de kindersterfte zal bijna onmiddellijk dalen,

verbetering van het onderwijs.

 

Op middellange termijn:

door het onderwijs zal de zelfstandigheid en weerbaarheid van de bevolking groeien, de kennis zal vooruitgaan, er zullen ambachtslui komen, er zullen winkeltjes komen en door het kweken van kippen en varkens en visvangst zal de voeding uitbreiden en verbeteren en zal de gezondheid verbeteren

 

Op lange termijn:

De plantages zullen werk verschaffen. Ze zullen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Er zal werk zijn.

 

De bevolking zal langzamerhand uit de uitzichtloze armoede geraken en ze zullen het zelf kunnen en doen. Ons project zal in de toekomst en bij uitbreiding voor het welzijn van duizenden gezinnen instaan.

bottom of page