top of page

Nieuwsbrief maart 2018

 

Beste vrienden van Aketi,

 

Van 5 tot 13 februari was de vzw voor de 7de keer in Aketi. Fons vertrok op maandag 5 februari  naar Kinshasa om contacten te leggen en het vervoer van goederen te bespreken. Bezoek aan de Procure  waar de kisten met medisch materiaal en schoolborden die na de zomer verstuurd waren met Wereld Missiehulp nu nog staan en wachten op verdere verscheping.  Dit is gepland voor midden mei .

 

De zijrivier van de Congostroom, de Itimbiri is niet bevaarbaar van januari tot april.

 

Woensdag: Rina en Paul komen aan in Kinshasa aan en samen vliegen we naar Kinsangani. Daar ontmoeten we de professoren  waarmee we samenwerken en doen we inkopen: 10 rollen blauwe stof en 12 rollen witte stof waarmee de ‘mamans’ opnieuw 300 uniformen maken zodat de kinderen een uniform hebben en naar school kunnen gaan.  Verder nog eten voor in Aketi.

We ontmoeten ook de 6 beursstudenten. Elk jaar mogen de 2 beste studenten, een jongen en een meisje, studeren aan de universiteit van Kisangani. Ze zijn nu al met 6. Het was heel interessant om met hen kennis te maken.

Zaterdag gaat de tocht naar Aketi.

 

 

 

 

 

 

 

De 2 Hilux auto’s zitten vol: we zijn met 10, wij met 3,  3 professoren van Kisangani die ons in alles helpen en begeleiden en die ook lid zijn van ADICON, onze vzw in Congo, 2 chauffeurs en 2 ingenieurs van Sofoco die op 2 waterputten van Aketi een watertoren gaan plaatsen. De reis verloopt vlot aan een snelheid van 40km, een afstand van 450 km in 11 uur met een stop in Buta waar we o.a. de gouverneur ontmoeten en afspraken maken.

 

Aketi : we worden zoals altijd  heel hartelijk en vriendelijk verwelkomd. Na de begroeting van de chefs is onze eerste vergadering om 13u00  samen met de lokale verantwoordelijken (de directeurs van de scholen, de société civil,  leerkrachten, verantwoordelijken van de verschillende projecten, Manassé (cybercafé), Rocha (vrijmaken plantages), Richard ( varkens- en vis/rijstkwekerij)en Baudouin, onze laatste nieuwe en fantastische aanwinst die alles superviseert en regelmatig verslag uitbrengt. De vele vergaderingen zijn nodig want de Aketois moeten beseffen dat wij niet ‘éternels’ zijn en dat zij de verantwoordelijkheden zelf moeten opnemen.

 

Het doel van deze reis is vooral de capaciteit van de waterputten verbeteren en de projecten structureel verder uitbouwen en nog meer goeie mensen vinden die de projecten opvolgen. We vinden elke keer meer bekwame mensen die zich aanbieden omdat ze zien dat er iets gebeurt. Ca bouge à Aketi!

 

Een overzicht en stand van zaken van de verschillende projecten:

 

SCHOLEN

 

Uniformen: we geven de stof, gekocht in Kisangani , voor opnieuw 300 uniformen. De mamans van Amada maken de uniformen en krijgen 1,5 $ per uniform ( een bloesje en een rokje of broek) van de directeurs van een vorige verkoop van uniformen. De directeurs verkopen de uniformen aan 1,5 $ aan de armste ouders zodat de kinderen ook naar school kunnen gaan. Zo trachten we een continue instroom van lokaal geproduceerde uniformen per jaar te organiseren. Op de markt zijn uniformen te koop voor 6 $, made in China. De rijkere ouders kopen de uniformen op de markt. Er zijn 37.000 kinderen in de lagere school en heel veel kinderen, vooral rond de visvijvers, lopen rond in lompen en gaan niet naar school. De mama’s hebben nog lang werk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De schoolbanken zijn een succes. (zie foto) Elke keer, dus 2x per jaar, worden er 40 schoolbanken gemaakt door de technische school, betaald door vzw Aketi en uitgedeeld aan de verschillende leerkrachten en scholen. Baudouin houdt dit heel goed bij. Er zijn nog altijd heel veel leerlingen die op de grond moeten zitten… er is nog werk aan de winkel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleiding van leerkrachten en studiebeurzen. Dankzij de studiebeurzen die we aan de beste studenten geven, stimuleren we de kinderen om goed te studeren. Het niveau van het onderwijs is laag en we geven vorming aan de leraren en directeurs in de zomervakantie in samenwerking met de universiteit van Kisangani. De eerste opleiding van 292 leerkrachten werd gefinancierd en een tweede opleiding in de tweede helft van augustus vooral voor leerkrachten in het middelbaar wordt besproken.

ZIEKENHUIS

We geven de  medicamenten die we verzamelden aan het ziekenhuis. We hebben altijd discussie bij de luchthavencontroles, maar met een gestempelde brief van de dokters van Aketi, lukt het ons. In het bijzijn van de minister van gezondheid dr Tépagé worden de medicijnen plechtig overhandigd .  Het ziekenhuis heeft nog veel hulp nodig, de zieken liggen op de resorts, er is weinig materiaal, de dokters worden amper betaald… een consultatie met medicijnen kost ongeveer 3 $...dit kunnen velen niet betalen.  Het materiaal dat we ingezameld hebben deze zomer kan in mei verscheept worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WATERPOMPEN

 

Twee waterpompen worden uitgerust met een watertoren en elektrische pompen, gevoed door telkens 3 zonnepanelen.  4 kraantjes zorgen ervoor dat de bevolking meer en vlugger water kan nemen, want dag en nacht werd er gepompt… water is leven. De twee waterpompen (5 en 6) zijn nog niet klaar. De plaatselijke  ambtenaren slagen er niet in en we zullen weer de dure pompen samen met Sofoco moeten realiseren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOEDSELVOORZIENING

 

Varkens-kippen- en viskwekerijen. : De voorbeelden krijgen navolging. De vissen zijn nog niet groot genoeg ( door de grote droogte). De kippen in het klooster doen het niet goed en we zoeken andere uitbaters.

ECONOMIE

 

Werkgelegenheid in de rubberplantages.  Dit wordt nog meer gestimuleerd en gecontroleerd.  Wie werkt, verdient en kan o.a. schoolgeld betalen en de vele kinderen eten geven en opvoeden. Het is de bedoeling dat over een vijftal jaren, de plantages en eventueel nog andere ontginning van grondstoffen, winst opbrengt die naar vzw ADICON gaat om de lopende en nieuwe projecten te financieren.  Er is nog enorm veel te doen maar dan kunnen wij op afstand alles begeleiden en verder uitbreiden. We zijn niet eeuwig en de politieke situatie is ook niet zeker.

TOEKOMSTIGE PROJECTEN

 

Qua hygiëne is er niets. We zijn sanitaire cellen aan het ontwerpen. Een eerste proefproject  is gepland  voor de meisjesschool bij het klooster met uitbreiding voor de jongensschool,   het ziekenhuis, de markt en de andere scholen in groot Aketi.

 

Een project van Professor Colebunders van  de UA, autoriteit in het bestrijden van Ebola, HIV,  cholera enz…gaat over rivierepilepsie.  In Aketi lijdt ongeveer 8% van de bevolking aan epilepsie. Boven Aketi  heeft de rivier Itimbiri stroomversnellingen waar door het hoge zuurstofgehalte in het water een worm kan gedijen. De muggen brengen de eitjes van de worm over op de mensen en zo veroorzaken ze rivierblindheid . Professor Colebunders heeft ontdekt dat hierdoor ook de hersenen worden aangetast  en  dit veroorzaakt epileptische aanvallen. We steunen  prof. Colebunders met zijn onderzoek en zetten samen met hem een programma op om de mensen te informeren dat epilepsie een ziekte is, geen duivelse of behekste toestanden waardoor bv kinderen die rond het kookvuur zitten( ze koken op vuurtjes op de grond) en een aanval krijgen, in het vuur vallen en door niemand worden aangeraakt uit schrik. Je ziet mensen met vreselijke brandwonden in het ziekenhuis. Epilepsie kan met een dagelijkse dosis verholpen worden en we helpen financieel met het uitdelen van de medicatie.

De gouverneur van Bas-Uele kwam op bezoek , met een brede escort à la congolaise en sprak met de mensen om hen aan te moedigen en om het heft zelf in handen te nemen. Hij bezocht ook de rubberplantages en palmolieplantages… er is werk genoeg… nu nog mensen motiveren om van al deze mogelijkheden gebruik te maken.

Zoals je ziet is er nog HEEL VEEL te doen . We zetten alle projecten verder dankzij uw financiële steun, sympathie en goede raad. Alle hulp is welkom en gaat integraal en rechtstreeks naar al deze projecten. Je kan alles meer in detail volgen op onze website: www.vzwaketi.com

Rekeningnummer vzw Aketi: BE31 7360 1288 0755.De giften aan de vzw zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 € (art. 145/33 WIB)

 

Vriendelijke groeten,

 

Fons en Roos

 

Vzw Aketi en asbl Adicon

bottom of page