top of page

Nieuwsbrief  vzw Aketi van 31 maart 2021

 

 

Omwille van Corona hebben we in 2020 geen bezoek kunnen brengen aan Aketi.

Onze partners professoren zijn wel naar Aketi gereisd in februari 2020, juni 2020, januari 2021. In november 2020 was het onmogelijk omwille van de slechte toestand.

 

In mei 2021 gaat Fons opnieuw met de professoren mee naar Aketi.

Sanitaire gebouwen:

 

De vier sanitaire gebouwen, drie in de scholen en een op de markt/ ziekenhuis, zijn afgewerkt tot grote vreugde van de bevolking.

 

Het budget : 91.360 $, half gefinancierd door LCIF (Lions Club International Foundation) , een kwart door 3 lionsclubs en een kwart door de vzwAketi werd gerespecteerd. De timing was perfect en het dossier bij LCIF werd goedgekeurd.

Onderhoud: Verantwoordelijken zijn aangesteld ( schooldirecties en verantwoordelijken voor de markt).

Regelmatige controle door ons lokale team toont aan dat de gebouwen in goede staat blijven. Dit is bevestigd door de professoren tijdens hun bezoek in januari 2021.

 

Drinkbaar water:

 

Het project van de 10 boorputten is vorig jaar met de installatie van de 7 bijkomende putten totaal afgewerkt.

 

In Aketi werden succesvol drie bijkomende putten geboord en een vroegere put opnieuw geboord.

 

Nog drie putten werden geboord in omliggende dorpen in Groot Aketi : Dulia, Wela en Ekwa.

 

Een grote stap vooruit voor de lokale bevolking die na 30 jaar eindelijk continu drinkbaar water uit 10 waterputten op een bereikbare manier krijgt.

 

 

Onderhoud: lokale technici werden opgeleid voor het regelmatig onderhoud en kleine herstellingen en met Sofoco werd afgesproken dat ze eenmaal om de twee jaar hun ploeg sturen voor groot onderhoud van de putten. Het lokale onderhoud wordt door de bevolking zelf gedaan zonder kosten. Het Sofoco onderhoud wordt betaald door Adicon.

 

De bedoeling is om deze waterputten minstens 30 jaar in goede staat te houden.

 

In juni 2020 werden de tien putten ingehuldigd door onze partners in aanwezigheid van de ganse administratie en bevolking van Aketi en omliggende dorpen.

 

Rubber

 

Sinds de heropstart in mei 2020 tot nu in maart 2021 werd reeds 280 ton aangekocht in de depot in Aketi.

 

Het doel is om meer dan 300 ton te hebben in mei.

 

Hierdoor worden er enkele honderden jobs gecreëerd: de saigneurs die de bomen insnijden, de mensen die de ‘lumps’ vervoeren, wegen en bewerken.

 

Meer dan 65.000 $ werd via die tewerkstelling in de economie in Aketi gebracht, waarmee de mensen voedsel kunnen kopen en hun leraars en dokters kunnen betalen.

 

 

 

Rubber is voor Congo een duurzaam en natuurlijk product en de vraag op de wereldmarkt is stabieL  

 

De planning is om in mei/juni een boottransport voor de rubber te organiseren naar Kinshasa.

 

 

Lopende projecten

 

We slaagden erin een lading medicamenten tegen epilepsie te bestellen en te laten verdelen door de 3 dokters in Aketi.

 

Dit is echter moeilijk om dit routinematig verder te laten gebeuren.

 

De dokters moeten zich organiseren om de stock van epilepsiemedicamenten op tijd aan te vullen en te distribueren. Adicon is bereid de kosten voor aankoop en transport te betalen maar de organisatie moet gebeuren door de dokters.

 

We beslisten om de 3 voedselprojecten niet verder financieel te ondersteunen. De bevolking moet zelf instaan voor de continuïteit door de verkoop van hun kweekdieren, eieren, vissen etc… Dit is een zeer moeilijke stap zonder zekerheid op succes. We volgen deze projecten op afstand en de proffen geven de nodige raad.

 

In 2020  werden geen nieuwe schoolbanken en uniformen gemaakt. Deze bestellingen werden nu wel gedaan in februari 2021.  

 

De corona epidemie veroorzaakte een sluiting van universiteiten en scholen in Congo waardoor geen opleiding van leraars werd georganiseerd en geen nieuwe beursstudenten werden aangeduid.  

 

Dit is nu gebeurd in januari 2021. Het schooljaar is pas eind december afgesloten.

 

 

Vooruitzichten 2021

 

De derde lading rubber hopen we te verschepen in mei 2021.  

 

We budgetteren eveneens de bouw van een schooltje in Makoko op de linkeroever van Aketi.

 

Daar is geen school en de kindjes als ze al naar school gaan steken de rivier over in prauwen met alle gevaar van dien.

We zijn pas begonnen met twee klassen voor een budget van 25.000 $.

 

Alle routineprojecten: beurzen, medicamenten, schoolbanken, uniformen, cyber, opleiding van leerlingen en leraars lopen nu verder.

 

We starten om onderwijs via internet te introduceren om het niveau van de scholen op te krikken.

 

Kisten met schoolborden en ziekenhuismateriaal werden verstuurd naar Kinshasa om verscheept te worden over de Congostroom naar Aketi met de boot die daarna de rubber naar Matadi verscheept.

 

 

 

Het jaar 2020 was een moeilijk maar uitstekend jaar. Grote sommen werden geïnvesteerd in de waterputten en de sanitaire gebouwen en in de opstart van de rubber.

 

Ons lokaal team werkt goed samen en via whatsApp krijgen we een correcte rapportering over financiën en activiteiten. Er is een duidelijke taakverdeling.  

 

De steun door onze partners professoren, vooral prof. Guy Gembu is essentieel en werkt uitstekend. Er is dagelijks communicatie en overleg via WhatsApp en Internet en meer en meer bereiken we ons doel dat de professoren of mensen ter plaatse het beheer van alle projecten op termijn kunnen overnemen.

Ons doel is een duurzame kwaliteitsverbetering van het leven van de bevolking van Aketi.

 

Alles wat de vzw Aketi doet is slechts mogelijk dankzij de steun van jullie, onze sponsors, waarvoor van harte dank.

 

Voor het uitvoeren van onze projecten dit jaar vragen we graag om ons opnieuw financieel te steunen.

 

www.vzwaketi.com

2cf44f49-ae12-42e0-8dd5-b569f7c0bcfd.jpg
Aketi putten 09 2020 4.jpg
water.jfif
bouw school Makoko.jfif
bottom of page