top of page

Plantages

 


Het ontbreekt de landbouwers aan de nodige werktuigen en opslagplaatsen om bv. rubber te produceren op een wijze dat er een rendabele prijs voor kan gevraagd worden. Hetzelfde geldt voor de palmolie en de koffieteelt. Betere persmethodes leveren heel wat meer olie op. De koffie wordt geplukt op een ogenblik dat deze nog niet rijp is en bijgevolg te weinig opbrengst bij verkoop.

 

Daarnaast is het aangewezen samen de opbrengt te verkopen in grote hoeveelheden om ook daardoor weer een betere prijs te kunnen krijgen. Nu verkopen de landbouwers individueel aan een opkoper die periodiek langs komt, doch zijn volledig afhankelijk van de prijs die deze opkoper wilt bieden.

 

In Aketi en omgeving worden nog heel wat plantages uitgebaat, doch op een totaal onrendabele wijze. Daarnaast zijn er hectaren en hectaren totaal verwaarloosde plantages die niet meer uitgebaat worden.

 

Deze plantages moeten opgekuist worden stukje voor stukje en terug rendabel gemaakt worden.

 

Heveabomen produceren rubber. Indien deze terug met goede kwalteit en in vodoende hoeveelheden kan geproduceerd worden, kan dit winstgevend zijn en werk bezorgen aan tal van bewoners.

 

De vzw Aketi financiert de aankoop van het nodige materiaal, de opkuis en de mankracht voor een eerste productie. De winst die hieruit voortvloeit wordt opnieuw geïnvesteerd in een andere plantage of stuk van een plantage om verder op te kuisen en rendabel te maken.

 

Na verloop van tijd zou er heel wat arbeid moeten gecreëerd zijn op plantages die economisch rendabel en dus leefbaar zijn.

 

 

bottom of page