top of page

Reisverslag April 2024 

 

 

Beste sponsors,

 

Onze reis naar Aketi begin maart 2024 is niet helemaal gelukt. We hadden zoals vorig jaar een vlucht geboekt tot in Buta. Van daaruit is het nog slechts 125 km naar Aketi. Zo vermijden we de onmogelijke weg van Kisangani naar Buta.

Toen we in Kisangani aankwamen werd onze vlucht naar Buta afgelast (1 vlucht per week). We beslisten dan toch om met de landcruiser van de universiteit van Kisangani te gaan maar na 130 km in Banalia moesten we het opgeven. De baan verderop was volledig versperd door een vrachtwagen en het zou dagen duren om de weg vrij te maken. 

We hebben dan onze medewerkers in Aketi gevraagd om per moto naar Banalia te komen. Daar hebben we samen alles besproken en de materialen die we meehadden, meegegeven. De overige drie dagen hebben we met beperkte middelen de conversaties gehouden via telefoon,  internet of WhatsApp met alle betrokkenen in Aketi.

 

We hadden twee belangrijke doelen: 

Eerste doel  :  hospitaal en apotheek

Met mijn reisgenoot Tom Kerkering die een jaar geleden al met mij in Aketi was, hadden we een volledig plan voor het hospitaal in Aketi voorbereid. Tom Kerkering is professor aan Virginia Tech, USA, expert in tropische ziektes en heeft 30 jaar Afrika-ervaring. 

Onze beslissing van toen om twee paviljoenen van het hospitaal te renoveren (dakrenovatie, nieuwe vloeren en schilderen) was uitgevoerd en konden we nu per video controleren.

 

Gedurende een jaar hebben we een heropstarten van de apotheek voorbereid. De apotheek in het hospitaal van Aketi was leeg en de patiënten die geen geld hebben krijgen geen medicatie. De beterbegoeden kunnen medicatie kopen in een commerciële apotheek in Buta.

 

Met de dokter- directeur van het hospitaal, dokter Rodriguez,  zijn we een plan overeengekomen om in 12 maanden de apotheek opnieuw in te richten. Door gecontroleerde aankopen van medicamenten, a rato van $ 2.000 per maand,  kunnen we de stock opnieuw opbouwen.

 

Na 12 maanden moet de apotheek zelfbedruipend zijn dankzij de verkopen , gemiddeld met winst, van de medicamenten. Een online controle met Excell sheets en maandelijkse rapportering laat ons toe de financiën te volgen, de aankopen te sturen en de stocks op te bouwen. Dokter Tom zal de ganse operatie opvolgen met dokter Rodriguez en met de verantwoordelijke van de apotheek. Mijn kleinzoon volgt de financiën online met Excell sheets. Begin april 2024 start de hele operatie.

 

Tweede doel : internetverbinding

Het tweede doel was om de bestaande internetverbinding van de cybercafé via satelliet te verbeteren met een Starlink verbinding. We hebben de antenne en router overgemaakt en de aansluiting is in Aketi succesvol uitgevoerd. Dit maakt het ons mogelijk om kwalitatief zeer goede e-meetings te houden met de betrokkenen in Aketi en het e-learningproject te versterken.

 

Echter na enkel weken verbood de Congolese regering de verbinding met Starlink. Voorlopig gebruiken we opnieuw de kwalitatief mindere verbinding via satelliet in afwachting van een toelating in Congo voor Starlink. 

Bestaande projecten

De bestaande projecten werden met ons lokaal team besproken en zo nodig bijgestuurd.

 

De tien waterputten vereisen routinematig preventief onderhoud. Dit gebeurt al vrij goed door ons lokaal team maar het kan nog beter. 

 

De sanitaire gebouwen zijn goed onderhouden en functioneel.

 

De nieuwe school in Makoko is zeer goed onderhouden. 

 

De e-learning die we in 7 scholen hebben geïnstalleerd werkt uitstekend in de grootste school Lindi ( enkele duizenden leerlingen).en in Makoko. In 3 andere scholen werkt de installatie maar wordt te weinig gebruikt en in 2 kleinere scholen is de uitrusting stuk. We wachten nog even met de vervanging.

 

De ziekenwagen van het hospitaal die al jaren in panne stond hebben we laten herstellen en doet het blijkbaar zeer goed; Zie video in bijlage. 

 

De echografiemachine in het hospitaal wordt intensief gebruikt. De patiënten komen van ver voor diagnose en behandeling. 

We betreuren uiteraard dat we Aketi niet konden bereiken. Dit is de eerste keer in 9 jaar en veel persoonlijke contacten gebeuren via internet, dankzij onze cybercafé.

 

Dit jaar zijn budgetten vrijgemaakt voor het bouwen van twee scholen: twee bijkomende klassen in Makoko op de linkeroever en 3 klassen in Dulia, vlakbij Aketi.  

Het uitbouwen van de apotheek zal 12 maanden duren met intense controles. Begin 2025 gaan we ter plaatse de resultaten bekijken We vinden zeker een mogelijkheid om er te geraken. 

Onze drie medewerkers ter plaatse en het partnerschip met twee professoren van Kisangani is nu na 9 jaar stabiel en efficiënt. We betreuren het overlijden van onze derde partner-professor. 

De cybercafé met internetaansluiting zal zelf bedruipend zijn met de excellente en goedkopere Starlink internetaansluiting. De farmacie in het hospitaal moet ook zelf bedruipend zijn. De waterputten vergen regelmatig klein preventief onderhoud. 

We plannen na tien jaar in 2025 geen grote nieuwe projecten meer. Een continue steun voor het onderhoud door de plaatselijke ploeg moet een duurzame continuïteit verzekeren.

 

Uw bijdrage is van onschatbare waarde en wordt vermenigvuldigd. Lokaal maken we hiermee een immens verschil. Lokale initiatieven van kippenkwekerijen en varkenskwekerijen en installaties van zonnepanelen tonen dat onze voorbeelden trekken. 

 

PS.: de FOD financiën vereist dat op de lijst die we hen jaarlijks toesturen met jullie fiscaal aftrekbare stortingen, we het Rijks Register (RR) Nummer vermelden. Mogen we u vrijblijvend vragen om ons deze informatie te bezorgen op een vertrouwelijke manier. (via WhatsApp, mijn telefoonnummer: 0476 55 03 02.).

 


Fons Peeters

Vzw Aketi

Rekening nr. BE31 7360 1288 0755

www.vzwaketi.com 

bottom of page