top of page

VZW Aketi slaat de handen in elkaar met de Universiteit van Antwerpen om “rivierepilepsie” uit te roeien.

 In 2018 wil de VZW Aketi een belangrijk gezondheidsprobleem aanpakken: prof. Colebunders van de Universiteit van Antwerpen en zijn team toonde aan dat ongeveer 3-5% van de bevolking in Aketi lijdt aan epilepsie. Deze epilepsie wordt in het merendeel van de gevallen veroorzaakt door een worm die door geïnfecteerde zwarte vliegen overgedragen wordt. Deze “rivierepilepsie” is streekgeboden en komt  voor in gebieden met snelstromende rivieren, zoals in Aketi. Dit belangrijk onderbelicht gezondheidsprobleem treft veelal (gezonde) kinderen tussen 5 en 18 jaar. Wanneer zij niet behandeld worden, wordt hun brein aangetast door de vele toevallen, lopen zij mentale achterstand op en vaak leidt dit tot sociaal  

stigma en uitsluiting (van de hele familie), en uiteindelijk sterven zij. Dit heeft bovendien grote socio-economische gevolgen voor de getroffen dorpen.

Onderzoek van prof. Colebunders toont echter aan dat rivierepilepsie goedkoop behandeld en zelfs voorkomen kan worden. Aan de ene kant kan de infectie met deze worm in grote mate onder controle gehouden worden door het jaarlijks uitdelen aan de hele bevolking van het geneesmiddel ivermectine, dat gratis beschikbaar is en dat de worm  doodt.

Aan de andere kant kunnen kinderen met rivierepilepsie, bij een juiste en vroege diagnose, behandeld worden met anti-epileptische medicatie. Hierdoor hebben ze minder toevallen en lopen ze minder hersenschade op, met alle negatieve gevolgen van dien.

Deze geneesmiddelen kosten slechts 4 (!) euro per jaar per patiënt. Dit is een klein bedrag voor een grote impact op het leven van deze kinderen.

Onze VZW wil dan ook graag mee haar schouders zetten om ongeveer 5000 patiënten per jaar te behandelen. Naast het sponseren van anti-epileptische geneesmiddelen, is het de bedoeling dat we, in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen, lokaal medisch personeel opleiden om mensen met epilepsie te behandelen en op te volgen.

Verder zullen we in de dorpen mensen aanstellen en opleiden (community health workers) om nieuwe gevallen van epilepsie vroegtijdig op te sporen en op te volgen met huisbezoeken.

En tenslotte willen we in de dorpen sensibilisatiecampagnes opzetten om het stigma geassocieerd met epilepsie te verminderen en het belang van de inname van ivermectine te benadrukken. Het jaarlijkse budget voor dit programma is ongeveer 40.000 euro.

bottom of page