Sanitaire Blokken

In heel Aketi zijn er zo goed als geen gewone wc's te vinden.

 

Om hygiënische- en gezondheidsredenen zijn we gestart met sanitaire gebouwen. Vooral voor de meisjes en de vrouwen is dit noodzakelijk.

Het eerste sanitaire gebouw aan de grote Lindi school is afgewerkt.

Deze school is nog gedeeltelijk gehuisvest in gebouwen van de missie en ligt bij het klooster en de grote kerk.

Het omvat 8 wc's.

 

De locaties voor drie volgende gebouwen is reeds vastgelegd: aan een secundaire meisjesschool en twee op de openbare markt.

Onze medewerkers van de asbl. Adicon namen de leiding in handen. De vzw.Aket en de professoren adviseerden.

 

Samen met enkele inwoners van Aketi hebben onze medewerkers het hele bouwproces vanaf het afmeten en uitgraven van de bouwsite, de aanvoer van materialen, het bakken van de stenen tot de constructie van het gebouw en de binnen afwerking uitgevoerd.

 

Ze waren terecht heel fier op hun werk en hebben het gebouw mooi geverfd.              

   Vzw   Aketi       Kapucinessenstraat  5   2000  Antwerpen   Belgium         

                            tel :  0486311691        email : emielpeeters@yahoo.com 

                                         ondernemingsnummer  0628844169