top of page

Met enkele familieleden ondernamen wij , in de voetsporen van onze nonkel missionaris, in februari 2015,  een reis naar het Noorden van Congo, Aketi. Met de mensen van Aketi hebben wij hun prioritaire noden opgelijst. Daarom hebben wij met familieleden en vrienden de vzw Aketi opgericht.

Onze partners zijn de niet-officiële vertegenwoordigers van de lokale bevolking: schooldirecties,  oudercomités, société civile, parochie en vooral de professoren van de universiteit van Kisangani die met ons de lokale gemeenschap hebben ontdekt.

De projecten hebben we met hen als volgt gedefinieerd:

​​

1. basisbehoeften, dringend.

   -drinkbaar water, boren van waterputten (alle oppervlakte waterputten zijn vervuild).  

   -elektriciteit  met zonnepanelen. De bevolking heeft geen geld voor generatoren of brandstof. Stapsgewijs kleine installaties van 10 Kwh zetten op het hospitaal , de scholen…

   -Communicatie via internet en computers om verbinding met de wereld te realiseren , om de opvoeding te ondersteunen, om contact te leggen  met de universiteit van  Kisangani: lespakketten in  landbouwmethodes voor duurzame landbouw en variëteit in voeding.

 

2. Onderwijs: korte en lange termijn.

   -leveren van schoolbanken, borden, schoolgerief, werktuigen voor de technische school.  ( er zijn naar schatting 30.000 schoolgaande kinderen, de scholen zijn in erbarmelijke staat).   

   -sanitair in de scholen, vandaag bijna onbestaande.

 - computers en beamer om lespakketten van de universiteit van Kisangani over  landbouwmethodes en variëteit in voeding voor te stellen.

 -studiebeurzen om jaarlijks twee studenten naar de universiteit van Kisangani te sturen met verbintenis voor 4 of 5 jaar studie en terugkeer naar Aketi.

3. Opstarten landbouw en veeteelt, modelprojecten volgens instructies van de professoren van Kisangani. Dit moet de voedselvoorziening verbeteren en hongersnood vermijden.

-Kippenkwekerijen

-Varkenskwekerij

-Visvijvers

 

4. Lange termijn: heropstarten van de verwaarloosde rubber-, palmolie- en cacao-plantages om arbeidsplaatsen te creëren en inkomsten voor de gemeenschap.  Met de expertise van de proffen van Kisangani, organisatie van de plantages en productie o.l.v. de plaatselijke bevolking, werk verschaffen aan plaatselijke bevolking. 

  Aketi is sinds 2 jaar opnieuw bereikbaar voor vrachtwagen

bottom of page