top of page

Kostprijsberekening in  euro, begroting, van het project.

 

Wij hebben van niemand subsidies gekregen. De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project door giften aan de Stichting fiscaal aftrekbaar te maken vanaf 40 €.

 

Geld is afkomstig van leden van de vzw.Aketi; giften van vrienden en kennissen langs de Koning Boudewijnstichting

Gift van club Inner Wheel Hasselt.Wafelverkoop.

 

Uitgaven

 

Aankoop 6 naaimachines en een brodeermachine

6.000 €

 

Herstelling dak jongensschool

................. €

 

Zonnepanelen, geplaatst door vzw.FOCUS:een fotovoltaïsche unit, installaties inbegrepen.

21.000 €

 

Satellietverbinding en trekken van kabels voor elektriciteit voor waterpompen en computers door de Firma Global

3.886,49  €

 

Geologische studie voor het boren van waterputten voor drinkbaar water door de Firma SOFOCO Sarl

4.769,41 €

 

Boren van twee waterputten voor drinkbaar water en installeren van pompen door Firma SOFOCO Sarl

71.337,00 €

 

2 beursstudenten uit Aketi aan de universiteit van Kisangani.

1.840,60 €

 

Startkapitaal voor varkenskwekerij

2.023,17 €

 

Startkapitaal voor kippenkwekerij

1.931,21 €

 

Startkapitaal voor voeding en medicamenten voor de varkens en kippen

2.299,06 €

 

Voor 35 schoolbanken gemaakt door de technische school

966,17 €

 

Salaris van drie personen voor drie maanden: Manassi, Freddy, Héritier, die het internetlokaal uitbaten en computerlessen geven.

87,50 €

 

 

Totaal van het project in 2016

101.140,61 €

 

De sommen zijn omgezet van Amerikaanse dollars naar euro’s, daarom die eigenaardige getallen

bottom of page