top of page

Reisverslag vzw Aketi november 2019

Ondanks het regenseizoen was het toch nodig om naar Aketi te gaan om onze projecten op te volgen.

 

Het was inderdaad de moeilijkste reis die we tot nu toe al gemaakt hebben. Drie dagen om van Kisangani naar Aketi te geraken ( 450 km ) en vier dagen om terug in Kisangani te geraken.

 

We zaten een paar keer diep vast in de modder of camions versperden de weg en we sliepen in authentieke hutjes in de dorpen onderweg.

Zoals steeds reisden we samen met onze drie partners professoren van de universiteit van Kisangani, alle drie sterke persoonlijkheden. Samen met ons vormen zij de raad van bestuur van onze asbl Adicon in Congo, verbonden aan onze vzw Aketi.

Het doel van de reis was om ons lokaal team te versterken en zo de continuïteit van onze projecten te verzekeren. We hebben nu sinds twee jaar een team van 7 Aketois die voor een kleine vergoeding voor onze vzw werken. Drie jongeren, een agronoom, "ir" bouwkunde en een computer technicus. En vier ouderen, een oud schooldirecteur, een agronoom, economist en een mechanieker. Allemaal "gestudeerde" en betrouwbare personen, mits strakke controle, en sterk gemotiveerd om voor hun gemeenschap een bijdrage te leveren.

verslag 10 1°.jpg
verslag 10 2°.jpg

In het begin deden we onze projecten rechtstreeks met de  betrokken personen zoals de uniformen met de associatie van "mama's" en de schoolbanken met de directeur van de school. Maar de opvolging en controle is op die manier moeilijk.

 

Met de start van het project van de sanitaire gebouwen was een lokaal team onmisbaar. Zij nemen nu de verantwoordelijkheid voor de opvolging van alle projecten.

 

De lokale organisatie met wekelijkse vergaderingen en rapportering aan ons en de professoren werd op punt gezet.

 

Het opstellen van budgetten die goedgekeurd worden door ons met een financieel verslag per project werd allemaal besproken en vastgelegd. Een gedragscode en intern reglement werd eveneens goedgekeurd.

 

Dankzij onze cybercafe staan we dagelijks in verbinding via internet en Whatsapp.

 

De vreugde bij onze aankomst was zeer groot. Ze waren verrast dat het ons gelukt was om in Aketi te geraken. Maar meer nog waren ze zeer blij dat we onze projecten verder zetten ondanks de tegenkanting van de lokale administratie.

 

We hadden inderdaad beslist om het rubber project te stoppen omdat de lokale "chef de territoire" geld vroeg. We verzekerden de verantwoordelijken van de scholen en de société civile dat we onze projecten verder zetten, behalve de rubber, tot  we garanties krijgen. Onder druk van de bevolking werd de lokale chef ondertussen geschorst.

De routine projecten lopen ondertussen verder :

Nieuwe bestelling van 40 schoolbanken aan de technische school. We controleerden de vorige bestelling en de levering van de schoolbanken. De directeur toonde ons dat hij met de kleine winst die de school maakt op die bestellingen, nieuw gerief aankoopt voor de technische school.

Voor de uniformen zoekt ons team een nieuwe associatie van dames. De vorige werd ontbonden. De controle wordt verstrekt.

verslag 10 3°.jpg

Vier volle grote valiezen met medicamenten werden bezorgd aan de dokters in het hospitaal. Zij bevestigden dat de inkomsten van het hospitaal in de voorbije vier maanden gestegen waren van 400 $ naar 2400 $ dankzij de inkomsten op de verkoop van de medicamenten.De armen krijgen ze gratis, de rijkeren moeten betalen voor de medicamenten.

Opnieuw hebben we twee studiebeurzen gegeven aan de twee studenten, een meisje en een jongen, die de beste resultaten behaalden op het officieel staatsexamen na humaniora. We stellen nu ook als voorwaarde dat ze computer skilled zijn.

 

Die beurs is voor vijf jaar aan de universiteit van Kisangani, in een faculteit die we goedkeuren, en met de belofte om terug te keren naar Aketi.

We hebben ondertussen 10 beursstudenten. De voorwaarden die we stellen hebben tot onze vreugde een groot effect op de reeds betere resultaten van alle leerlingen in Aketi en op het veel frequentere bezoek aan onze cybercafe.

Opleiding van de leraars in Aketi ( meer dan 600 ). We betalen de kosten om enkele professoren van de universiteit van Kisangani naar Aketi te halen in de vakantie om opleiding te geven in de nieuwe leerstof.

De kippenkwekerij loopt goed en krijgt navolgers. De varkenskwekerij moeten we opnieuw opstarten op een locatie buiten de "cité" om zebeter te kunnen afschermen tegen de varkenspest.

 

De viskwekerij loopt zeer goed. We hebben al lekkere tilapia gegeten van onze visvijvers.

 

Voor de cybercafe brachten we vijf nieuwe laptops mee. Ze hebben er nu twintig, goed beheerd.

De internetverbinding loopt goed en steeds meer Aketois betalen maandelijks om het paswoord te krijgen.

verslag 10 4°.jpg

Het grootste deel van onze fondsen gaat naar de twee grote projecten :
 

Met ons team hebben we de locaties van de drie volgende gebouwen beslist en meegedeeld aan de administratie. Het is een secundaire meisjesschool en twee gebouwen op de openbare markt.

 

Vooral de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van die gebouwen was een belangrijke beslissing. Duurzaamheid van onze projecten is onze grootste zorg.

verslag 10 6°.jpg
verslag 10 5°.jpg

Het rubber project blijft voorlopig on hold tot we garanties krijgen dat we zonder corruptie onze zaken kunnen doen. De rubber is belangrijk om lokaal aan honderden mensen jobs te bieden met natuurlijke rijkdommen. Het draagt bij tot de duurzaamheid en de continuïteit van onze projecten. Maar we doen het op onze manier. De opbrengsten van de rubber zullen volledig in de asbl Adicon blijven voor verdere financiering van de projecten.

Belangrijk aspect van de rubber is ook dat we de rubber met boten naar Kinshasa transporteren. Die boten, kunnen op de heenreis veel goederen brengen naar Aketi en op die manier opnieuw het belangrijk economisch centrum herstellen dat Aketi vroeger was.

Jullie steun is goed besteed ter verbetering van de levenskwaliteit van de gemeenschap in Aketi. Misschien slechts een druppel op een hete plaat maar toch maken we in Aketi nu al een groot verschil.

 

Onze oprechte dank daarvoor en we rekenen op u.

 

Vzw Aketi.

www.vzwaketi.com

BE31 7360 1288 0755 met fiscaal attest.

bottom of page