top of page

Verslag 6° reis Aketi oktober 2017

 

van woensdag 18 oktober 2017 tot dinsdag 31 oktober

​​

 Twee keer per jaar trekken enkele bestuursleden van de vzw Aketi naar Congo.

     Ze kijken al de projecten na, corrigeren eventueel  en geven indien nodig  ruggesteun.  

​​

Op woensdag 18 oktober vertrokken we.                                                

 

Aangekomen in Kisangani  kochten we  een boormachine voor de technische school,   stoffen voor de mama’s van AMADA om uniformen voor de schoolkinderen te maken en een grote balans om de rubber te wegen.

 

Samen met de professoren Dudu, Gembu en Danadu  ging de reis met twee Hilluxen naar Aketi . We deden de reis op één dag, wel vermoeiend.

 

De verwelkoming in het klooster was hartelijk.

 

Zondagmorgen werden we wakker van het gepiep van de waterpomp waar de bevolking van ’s morgens 5 uur tot ’ s avonds 10 uur drinkbaar water komt halen. We ontdekten diezelfde dag dat van onze 4 pompen 2 zeer goed werkten en de twee andere in panne waren. Daarom werd onmiddellijk  een urgentieprogramma gestart om de twee waterpompen te laten herstellen. Bij ons vertrek vrijdag waren ze inderdaad hersteld en bijkomende maatregelen werden genomen om deze waterpompen die voor de bevolking van levensbelang zijn nog duurzamer te maken. Ook werd de bestelling van 2 bijkomende pompen bevestigd.

Ook zondag bezochten we de chef van het departement Aketi uit respect en besteedden we de rest van de dag aan het controleren van de bestaande projecten:

  • de verlichting van het hospitaal werkt schitterend,

  • de varkenskwekerij groeit,

  • de vissen hebben de droogte van het begin van dit jaar overleefd.  

  • De rijst is nu dagelijks voedsel en het cybercafé werkt vol enthousiasme.

Vanaf maandag hadden we dan detailbesprekingen.

 

De eerste vergadering gebeurde met het comité van het cybercafé.

 

De inkomsten van fotokopies en het plastificeren volstaan om de wedde van onze verantwoordelijke, Manassé, te betalen maar voor het abonnement op internet moeten we nog bijspringen. We bespraken maatregelen om nog meer gebruikers aan te trekken. Een modellesje van Yvonne, met beamer in het cybercafé werd afgesproken en een volgende keer nemen we nog meer pc’s mee.

In de namiddag werden de visvijvers in detail bezocht en besproken.

 

Ze hebben de droogteperiode van begin van dit jaar overleefd maar de tilapia’s zijn nog te klein hoewel de bewoners ze nu al eten. Ze kunnen niet wachten tot de vissen volgroeid zijn!

Nadien hadden we een bespreking met Amada,

 

Een vrij harde vergadering omdat er  weinig creativiteit uitkomt. We hebben de naaisters een bestelling gegeven van 300 schooluniformen. De witte en blauwe stof gaven we en we betaalden hen voor het werk. De afgewerkte uniformen zullen aan de directeurs van de scholen worden gegeven die ze dan voor een sterk gereduceerde prijs aan de armste ouders verkopen. Niet gratis. Met de opbrengsten worden nieuwe uniformen gemaakt.

Dinsdagmorgen vergadering met alle 33 schooldirecteurs!

 

De vergadering was heel geanimeerd. We hadden in september steun verleend voor een eerste bijscholing in vele jaren met focus op het basis leerprogramma. Nu werd een tweede bijscholing afgesproken die zal gegeven worden door de proffen van de universiteit van Kisangani met focus op vooral nieuwe technieken zoals ecologische opvoeding, communicatie en gevorderde basiskennis.

 

De leraars zullen verplicht worden internetlessen te volgen ( er is een studierichting informatica maar ze hebben geen computers en de leraars gebruiken onze cybercafé nog niet).

 

Nadien bezoek aan de technische school

 

waar we opnieuw een bestelling gaven voor 30 schoolbanken. De boormachine werd overhandigd en uitgetest. Deze school is echt een succes: het aantal lln groeit en er komt geleidelijk meer werkmateriaal. Er is een nieuwe directeur die zeer goed meewerkt.

 

 

’s Nachts zware regens. Dat belooft voor de terugtocht!

Woensdagmorgen vergadering over de rubberplantages

 

die vrijgemaakt worden en meer en meer jobs creëren.  Een eerste levering is aan de gang. De opbrengst zal dienen om de duurzaamheid van onze projecten in Aketi te verzekeren.

Nadien een deugddoende ontvangst in het hospitaal.

 

De komst van onze elektriciteit doet wonderen. Er zijn nu al 5 dokters, zelfs een pediater en gynaecoloog. Er waren  veel meer patiënten. We bespraken met hen de kisten met ziekenhuismateriaal die onderweg zijn en die in december moeten aankomen.

 

Het is een test en als het lukt sturen we nog meer materiaal. We durfden het probleem van het te grote aantal kinderen even aanhalen. De dag voordien was een jonge vrouw van 31 jaar met baby overleden tijdens de bevalling van haar 11de kind.       

De kliniek met de 25 zonnepanelen

Het huidige medisch personeel

In de late namiddag vergaderden we met de palmolieplanters.

 

Dit is een nieuw project dat reeds goed werd voorbereid, maar nog concreet gestalte moet krijgen.

 

 

’s Nachts opnieuw zware regens.

 

 

Donderdag afspraak met de gouverneur in Buta. We geraakten echter niet ter plaatse. Onderweg zaten verschillende camions vast in de modder en blokkeerden de hele weg. Dus terug naar Aketi waar we in de namiddag het herstel van de waterpompen bijwoonden tot ze werkten! We zien wel in Aketi meer en meer bandietjes rondlopen die niet naar school gaan en geen werk hebben. Dit is verontrustend. Scholing en jobs (en minder kinderen) zijn de oplossing.

Vrijdagmorgen gaf Yvonne les aan 35 schoolkinderen in het cyberlokaal.

 

De leraars en directeurs volgden mee.

Om 10 uur vergadering met de chef van Aketi en de hele staf (30) .

 

Hij verzekerde ons zijn volledige steun. We overliepen de projecten en verzekerden dat we geen geld geven aan individuen maar projecten opstarten die van levensbelang zijn voor de toekomst van de bevolking van Aketi.      

 

’s Namiddags keerden we vroeger dan verwacht terug uit schrik voor de overstromingen en inderdaad  werden we geblokkeerd aan een overstroomde brug. Onze Hilluxen reden door de rivier van een meter diep water tussen een haag van dorpelingen die in het water stonden om de weg af te bakenen.

 

Oef, alles is goed afgelopen en we waren op tijd in Kisangani om naar huis te vertrekken.

 

Bij onze terugkomst kregen we een bericht van professor Gembu in verband met onze beursstudenten (elk jaar de twee beste leerlingen, één jongen en één meisje voor een studie van 4 jaar aan de universiteit van Kisangani): “Les nouveaux boursiers sont sélectionnés (la fille a obtenu le diplôme avec 70% et le garçon avec 66%).Les 4 anciens boursiers ont tous réussi.” De professoren meldden ons ook dat het niveau van het staatsexamen opmerkelijk verhoogd is sinds de laatste 2 jaren dankzij de studiebeurzen.

Onze werking in Aketi krijgt stilaan concreet gestalte. We zien duidelijk verandering komen.

 

 

Aketi bleef gespaard van cholera dankzij het drinkbaar water en meer en meer mensen vinden een bestaansinkomen.

 

Maar…… het werk is zeker niet af!

bottom of page