top of page

Nieuwsbrief september 2018
 

Beste sympathisanten van het project Aketi in Congo,


Voor de 8ste keer sinds het begin van het project in 2015, zijn we naar Aketi gereisd. Deze keer ging Roos mee, de eerste keer na het opstarten van alle projecten. Zo kon ze zien wat er in 3 jaar gebeurd is.

Om Kinshasa te vermijden namen we een vlucht met Ethiopian Airlines via Addis Abeba naar Kisangani. Daar spraken we met onze professoren, onze begeleiders alles af. Proviand, geld, stoffen voor uniformen, zakken voor rubber werden aangekocht. De reis van Kisangani naar Aketi was heel zwaar.
We stonden vroeg op om met onze volgeladen auto te kunnen vertrekken, een tocht met 4x4 naar Aketi, 450 km.  De drie professoren, onze begeleiders waren mee en we zouden stoppen  in Buta( 325 km).  Prof Guy Gembu is daar rector en het was promotie van de studenten.

 

De wegen die 3 jaar geleden pas waren aangelegd waren bijna niet te berijden zeker nu in het regenseizoen. Een eerste hindernis was de Ferry na 125 km die juist in panne was. Reparatie zou 5 dagen duren. Dus onze volgeladen auto met alle koffers en proviand afladen en met een prauw oversteken en wachten op vervoer aan de overkant. Na 8 uur wachten kwam een vervangauto van Medica vanuit Buta, 200 km! Toen wij dat traject deden, wisten we waarom  het zo lang duurde. We zaten verschillende keren vast en hebben in de brousse alle nachtelijke geluiden gehoord. Na 27 uur sinds het vertrek uit Kisangani kwamen we in Buta aan, een tocht van 325 km. (Zie foto1). De professoren, waren al een uur te laat voor de ceremonie en niemand had geslapen. Toch slaagden ze erin de grote ceremonie in vol ornaat in aanwezigheid van de gouverneur, leger, bisschop en  familie van de studenten te leiden.(zie foto2)

De volgende dag , van Buta naar Aketi, 125 km, ging iets vlotter. We kwamen 's avonds aan en er was LICHT en we konden in onze cybercafe al een mailtje sturen. Zelfs in Buta in de guesthouse was er geen internet.


De volgende dagen concentreerden we ons op het systematisch opvolgen van alle projecten samen met ons locale team dat we sinds 6 maanden hadden gevormd.

We gaven aan het ziekenhuis de medicamenten en brillen die we hadden gekregen. (Foto 3)We verzamelden ook de directeurs en mama's om de voetballen en stoffen voor uniformen te geven en uitleg te geven over toekomstige sanitaire cellen en nog meer waterputten. We gingen ook de waterputten inspecteren en zien waar er nog verbetering nodig was.  Een jaar geleden investeerden we in het heropstarten van de overwoekerde rubberplantages. We zorgden voor de opleiding van arbeiders en gaven hen werktuigen. Op een bijeenkomst met de arbeiders werd alles nog eens in detail uitgelegd. Onze asbl Adicon ( Congolese zuster van vzw Aketi ) koopt de rubber van de arbeiders en zo hebben ze werkgelegenheid en inkomen om schoolgeld en kleren te betalen.  Als er goed gewerkt is, is er een extra voor een ziekenkas, een mutuel. We betalen nu al een 300 mensen in de plantages. Wij zorgen voor de verkoop van de rubber op de internationale markt.

Prof Guy vertaalde van het Frans naar het Lingala. De meeste inwoners spreken nauwelijks Frans. Het belang van hun arbeid voor henzelf en voor de gemeenschap moest in detail uitgelegd worden. Alle winst die in de toekomst gemaakt wordt blijft in asbl Adicon , om op termijn de humanitaire projecten te financieren.  Lange discussies over de prijs, de sociale kas en akkoord van iedereen was een noodzaak. We moesten ook zien en inschatten of we dit jaar nog een boot konden laten komen om de rubber op te halen. Een eerste poging, een jaar geleden was niet gelukt en nu willen we het opnieuw proberen. Logistiek is het een zware en heel dure zaak.  De kisten met medisch materiaal en schoolborden die we in de zomer van 2017 hebben klaargemaakt staan nog altijd in Kinshasa. Nu transporteren we ze in november naar Aketi en brengen de rubber mee op terugtocht. 
Overzicht van de projecten :


1. Samenstelling van een team van 5 personen om de projecten te volgen: een agronoom, een boekhouder, een lid van de societe civil,een verantwoordelijke voor het  cybercafe en een algemene toezichthouder van de Univ van Kisangani . Die 5 personen worden betaald ( Congolese weddes). Daarbij nog onze  3 professoren die alles opvolgen en samen met ons lid zijn van Adicon, een vzw waar niemand bezoldigd is.
 

2. Waterputten: de 3 door Sofoco geInstalleerd  en aangevuld met watertank en zonnepanelen werken goed. De vierde die lokaal werd geboord is mislukt.  We zijn van plan Sofoco nog meer putten te laten boren maar ze moeten met hun uitrusting van Kinshasa komen. Daarom willen we in een keer zoveel mogelijk boringen laten doen, nog voor 7 putten. De verdere afwerking met zonnepanelen en waterreservoirs doen we dan later stapsgewijs. 
 

De bewaking en afsluiting om schade te voorkomen werd in detail besproken en kleine reparaties zijn voorzien.( zie foto4)
 

3. De batterijen op het ziekenhuis en de school werken goed maar moeten beter geventilleerd worden! Enkele batterijen zin oververhit en worden vervangen. Er is een goede samenwerking online tussen Focus in Belgie en de man van het onderhoud.
 

4. Uniformen: opnieuw bestelling van 300 uniformen. Met de verkoop van februari aan de directeurs aan verminderde prijs is er voldoende voor de handenarbeid van de mama's. De stoffen geven we hen gratis. Zo creëren we handenarbeid en goedkope uniformen voor de armsten.
 

5. Schoolbanken: opnieuw bestelling  aan de technische school 
van 40 schoolbanken. We gaven hen ook een  nieuwe zaagmachine.

 

6.Visvijvers en rijst: door de droogte moeten de vissen verder groeien. Een nieuwe rizerie wordt aangekocht. ( afval rijst is voedsel voor de vissen)
 

7. Kippen: de 2 kloosterzusters kunnen het niet aan. Nu worden de kippenhokken verdeeld over 3 scholen die het als schoolproject met de leerlingen zullen opvolgen. De verhuis is in volle gang.
 

8. Varkenskwekerij: een epidemie heeft alle varkens gedood in de  hele regio. Een nieuwe aanzet is gegeven. Een opleiding door een veearts werd door ons georganiseerd om de basisprincipes van hygiene en voedsel duidelijk te maken. Verschillende varkenskwekerijen zijn opnieuw opgestart. 
 

9. Toekomstige plannen voor sanitaire gebouwen voor jongens en meisjes in de scholen en voor het ziekenhuis werden grondig besproken.Aan de directeurs werd uitgelegd om dit als educatief project in de school te lanceren voor een betere hygiene en minder ziektes. Dit is een groot investeringsproject voor meerdere jaren ( 17 scholen).
 

10. We hebben opnieuw twee studenten geselecteerd voor een beurs aan de universiteit , (de beste resultaten voor een staatsexamen). We hebben nu 8 beursstudenten.( zie foto5). 
 

11. Medicatie tegen epilepsie en rivierblindheid in samenwerking met prof. Colebunders werd overhandigd.
 

12. De lessenreeksen in de zomer door professoren van de universiteit om de opleiding van de directeurs en leraars te verbeteren waren een groot succes. 


We zijn blij met de duurzaamheid die we met het team ter plaatse aan het opbouwen zijn. De economische activiteit komt langzaam van de grond en we geven onszelf nog een 5- tal jaar en dan moeten de inkomsten niet alleen werkgelegenheid geven aan de bevolking maar ook geld vrijmaken voor verdere humanitaire projecten zoals water, elektriciteit, betere scholen, kortom, een menswaardiger leven ter plaatse, een doelstelling die we overal horen maar waarvoor wij niet op financiële overheidshulp kunnen rekenen omdat we geen NGO zijn.
Dankzij jullie steun die integraal naar de projecten gaat kunnen we verder.

 

Toen we vroegen aan de profs die ons iedere keer vergezellen en die alles samen met ons begeleiden wat ze van alles vonden zeiden ze: het belangrijkste is ' Perseverez', volhouden en dat doen we zeker nog 5 jaar samen met jullie.

Fons en Roos

vzw Aketi:  Rekeningnummer 
BE31 7360 1288 0755

2018-08-25 12.48.10.jpg
2018 09.jpg
20180901_092025.jpg
IMG_2018 09 01.jpg
IMG_2018 08 27_144519 (2).jpg
Studenten 1978.jpg
bottom of page