top of page

Beste vrienden,

 

Dit was de twaalfde keer dat we naar Aketi reisden. Ons team bestond uit Fons, twee partners professoren, onze lokale manager en de twee lokale medewerkers. 

 

Hoofddoel van deze reis :

 

- Inspectie van de gerealiseerde projecten en controleren van hun duurzaamheid.

- bespreken van mogelijk nieuwe projecten.

- onderzoeken van de haalbaarheid van een voortzetting van het aankopen van rubber.

 

1. INSPECTIE BESTAANDE PROJECTEN.

 

We bezochten de 10 waterputten. De 9 manuele putten werken zeer goed. Kleine herstelwerken zijn uitgevoerd door onze medewerkers. Slijtage is zichtbaar door het intensief gebruik. Verder regelmatig onderhoud werd afgesproken.  

De elektrische put werkt niet. De aansluiting van de zonnepanelen is defect. Bij het tweejaarlijks groot onderhoud door de installerende firma zal gevraagd worden dit te herstellen.

 

We bezochten de vier sanitaire gebouwen. Het sanitaire gebouw in de secundaire school Tokende is in perfecte staat, proper en alle 10 wc chassen werken. De sanitaire gebouwen in de twee andere scholen waren proper maar niet alle wc chassen werkten. Onze ploeg zal de nodige herstellingen doen. Het vierde gebouw op de openbare markt was niet goed onderhouden. De nodige besprekingen werden gevoerd om hieraan te verhelpen. 

 

De cybercafe is perfect functioneel. Internet aansluiting en batterijen werken goed. We hebben een klas bijgewoond, gegeven door onze medewerker, waarin hij aan een groep van ongeveer 20 leraars en andere volwassenen vorming gaf over het gebruik van een laptop. 

 

Onze partners professoren bezochten een varkenskwekerij en visvijvers die succesvol door een vroegere medewerker zijn uitgebouwd volgens ons model. Het was moedgevend dat lokale ondernemers in Aketi zelf projecten uitbouwen. We bezochten ook een klein productieatelier van zeep gemaakt met palmolie. 

 

2. NIEUWE PROJECTEN.

 

Bij een bezoek aan de lokale administratie vroegen we wat hun prioriteiten waren om de kwaliteit van het leven in Aketi te verbeteren. Enkele van hun wensen waren door ons reeds ingevuld zoals het steunen van de scholen met schoolbanken en schoolborden, waterputten, electriciteit etc.... Een vraag voor steun voor een "bac" over de rivier Itimbiri wordt verder onderzocht.

 

Ons voorstel om de publieke markt te overkappen werd positief onthaald. We maken een budget van de kosten om dit eventueel uit te voeren. De bedoeling is om dit project voor eind 2022 te realiseren. 

 

Met enkele directeurs van secundaire en lagere scholen werd besproken of een systeem van e-learning voor hen interessant zou zijn. Het zou helpen het zeer lage niveau van de scholen te verbeteren.  Het enthousiasme was groot. We onderzoeken nu welke technische middelen vereist zijn om dit te realiseren. Hiervoor krijgen we steun van een bedrijf in Leuven dat gespecialiseerd is in het uitbouwen van netwerken. In een eerste fase zouden we een intranet systeem uitbouwen, vanuit een centrale school, die dan een tiental andere scholen bedient. In elke school is nood aan een laptop, beamer, antenne en enkele zonnepanelen. Als het lukt willen we dit in 2023 installeren. Nadien in een tweede fase willen we dit intranet systeem aansluiten aan Starlink of iets gelijkaardigs, om rechtstreeks e-learning te kunnen downloaden. 

 

3. VOORTZETTING RUBBERAANKOPEN. 

 

Reeds driemaal hebben we een groot tonnage rubber lokaal van de boeren aangekocht en naar Matadi gevoerd voor export. Om verschillende redenen was deze operatie telkens verlieslatend. Telkens hadden wel enkele honderden boeren de kans hun rubber te verkopen en inkomsten te krijgen waarmee ze hun kinderen naar school kunnen sturen. Echter om duurzaam te zijn moet winst gemaakt worden. Aan de administratie werd gevraagd ons een definitieve lijst te bezorgen van de taksen die wettelijk vereist zijn. Dit zal vermijden telkens geconfronteerd te worden met chantage om allerlei ad hoc taksen te moeten betalen. Slechts dan zullen we opnieuw starten met de aankoop van rubber. 

 

Deze reis gaf ons de voldoening dat de projecten die we installeerden, met minimale ondersteuning nog blijvend kunnen functioneren. Duurzaamheid is een prioriteit. 

Daarenboven blijven we verder investeren in betere opleiding en projecten die de levenskwaliteit van de mensen in Aketi verbeteren. 

 

Met dank aan uw heel gewaardeerde steun. 

bottom of page