top of page

Verslag reis Aketi maart 2023

Deze reis maakte ik samen met Tom Kerkering en zoals altijd begeleid door onze professoren. Tom is adjunct professor of infectuous diseases at Virgina Tech USA en heeft 30 jaar ervaring in Afrika waar hij vooral actief was in de bestrijding van ziektes zoals Ebola, HIV enz..

Voornaamste doel van deze reis:

  • de controle van de bestaande projecten, zoals altijd.

  • met Tom de gezondheidssituatie in Aketi onderzoeken

  • opstarten van het E-learning Program in samenwerking met AFD ( Academics for Development)  voor studenten die ontwikkelingswerk willen doen.

 

Door de slechte staat van de wegen en veranderend vliegschema, konden we van de reis van 14 dagen slechts 3 volle dagen doorbrengen in Aketi. Het programma was dus zeer geconcentreerd.

De eerste dag bezocht Tom het hospitaal en wij inspecteerden met ons lokale team de waterpompen. Alle waren in goede staat behalve één pomp die we gaan vervangen. We beslisten ook om rond de waterpompen  steenslag aan te brengen om stilstand water te vermijden. Dit trekt muggen aan en kan malaria veroorzaken.  

We bezochten ook de varkenskwekerijen en visvijvers.

We hadden een ontmoeting met de vereniging van de ‘saigneurs’ om de situatie van de rubber te bespreken. Van de 3 plantages die wij heropgestart hadden is er één nog steeds actief met de chinezen die aankopen. De twee anderen zijn gestopt door de onmogelijke toestand van de wegen. Het goed nieuws echter is dat de wegen worden hersteld ( door de chinezen) en dat we goede hoop hebben dat ook de andere plantages weer actief worden.

Een van onze medewerkers is een bedrijf opgestart voor het plaatsen van zonnepanelen en batterijen dankzij de technische kennis die hij van onze ingenieurs heeft geleerd.  Hij zal ook de installatie doen van de zonnepanelen voor de e-learning.

De cybercafé is goed operationeel . We verhuisden die naar een nieuwe en betere locatie.

 

De avond van de eerste dag werd de officiële overdracht georganiseerd van de echografiemachine. Die werd aangekocht in Oeganda ( $25.000) en getransporteerd naar het hospitaal van Aketi.  

 

Dr Rodrigue, dokter in het hospitaal van Aketi volgde een stage in Panzi hospitaal in Bukavu en leerde deze machine bedienen. De overdracht gebeurde van vzw Aketi aan de minister van gezondheidszorg voor de provincie van Bas - Uele, die de machine doorgaf aan de Administrateur du Territoire  (AT) van Aketi, die ze op zijn buurt overhandigde aan de hoofdgeneesheer van het hospitaal.

Tom Kerkering had de hele dag met de dokters kunnen overleggen en het hospitaal bezoeken. Volgend op zijn analyse werd ’s avonds een vergadering georganiseerd met de minister, de AT en de dokters om een actieplan te bespreken voor de verbetering van de gezondheidszorg in Aketi.  

 

We kwamen overeen om drie actieplannen uit te voeren:

  • een algehele opkuis van het hospitaal

  •  een informatiecampagne voor de bevolking om de symptomen van malaria en ondervoeding te onderkennen

  • een reorganisatie van de apotheek.

 

De AT toont dat hij de situatie goed analyseert. In zijn speech wees hij erop dat alles te wijten is aan armoede, la pauvreté.  Er is dringend nood aan werk, de enige hoop op verbetering: economische activiteit stimuleren met de hulp van de natuurlijke rijkdommen (rubber, cacao, koffie, katoen, palmolie etc) en prioritair betere wegen.

De tweede dag was er een vergadering met de directeurs van de scholen. De 7 scholen waar we in het 6de leerjaar de e-learning zouden beginnen werden vastgelegd. Op een totaal van 23 scholen is dit slechts een derde.

 

De directeurs vroegen meer scholen maar voor onze vzw is dit fysisch en financieel niet mogelijk.  Het enthousiasme is heel groot. We werden verzekerd van de volle medewerking voor het installeren van de technische uitrusting en voor de opleiding van de leraars.

 

We bezochten de 7 scholen en bespraken met de directeurs de installatie van wifi antennes en de beveiliging van de uitrusting.

 

Met de professoren is afgesproken dat de universiteit in juni 2024 een vergelijkend examen zal afnemen van het 6deleerjaar in de 23 scholen, inclusief de 7 scholen met e-learning. Als daaruit blijkt, zoals we hopen, dat e-learning een duidelijke kwaliteitsverbetering heeft teweeggebracht, dan kan de universiteit dit publiceren in een officiële studie en trachten funding te krijgen voor de ruimere toepassing in veel meer scholen en studiejaren.

De laatste dag bezochten we de school van Makoko op de linkeroever die we twee jaar geleden gebouwd hebben. De school was in perfecte staat en we werden met veel enthousiasme verwelkomd.

 

Voorlopig hebben we slechts 2 klassen gebouwd. De vraag was uiteraard of we de volgende 4 klaslokalen nog bouwen. We hebben niets beloofd, maar….

In de namiddag werden  met ons team de toekomstige acties besproken. Het is duidelijk dat we dit tempo van nieuwe projecten nog slechts enkele jaren kunnen volhouden maar dat het voor de lange termijn essentieel is dat de bestaande realisaties perfect worden onderhouden. Ons lokaal team van 3 medewerkers is daar nu al zeer goed op ingesteld, onder toezicht van de professoren.

 

Ook voor de lange termijn financiering  vanuit de vzw Aketi met controle vanuit België is dit een haalbare zaak.

 

Nieuwe projecten zijn zoals gemeld het hospitaal en e-learning en nog enkele scholen zoals Makoko die zuiver financiële operaties zijn zonder verder onderhoud vanuit de vzw.

De bestaande realisaties die we moeten onderhouden zijn de 10 waterputten, de cybercafé en de beursstudenten. Het onderhoud van de sanitaire gebouwen gebeurt al heel goed door de scholen en de publieke markt. De varkenskwekerijen en visvijvers zijn in goede handen van privéondernemers.

Het is jammer dat Belgische ondernemingen niet gemotiveerd worden om te investeren in Congo. De armoede in Congo en in Aketi kan alleen opgelost worden door industrie die jobs creëert, niet door NGO’s of de huidige ontwikkelingssamenwerking.

De volgende reis is gepland in juli samen met de 4 studenten van AFD. Zij zullen 5 weken in Congo blijven om in Aketi de final touch te doen van de installatie van e-learning in de 7 scholen. Het grootste deel van hun verblijf zal besteed worden aan de opleiding van de leraars. Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs is de voornaamste doelstelling. We rapporteren hierover in september.

Met dank voor jullie welgekomen financiële steun. Elke euro wordt optimaal gebruikt en maakt een enorm verschil voor de kwaliteit van het leven van de Aketois. Ze zijn u heel dankbaar en ze krijgen een beter toekomstperspectief.

 

Vzw Aketi

Rekeningnr: BE31 7360 1288 0755

Fiscaal attest bij storting vanaf  €40

bottom of page