top of page

Wie zijn wij

De vzw Aketi is een volledig privé initiatief van familieleden en vrienden en ontvangt geen subsidies.

 

We werken samen met de universiteit van Kisangani en met tal van verenigingen en comités zoals de schooldirecties, de oudercomités, de associacion civile, de association des maman pour le développement d'Aketi.

 

Onze partnerorganisaties zijn drie professoren van de universiteit van Kisangani, faculteit wetenschappen.

 

Hun project , dat zij ruim 20 jaar geleden zijn opgestart in en rondom Kisangani richt zich op verbetering en variatie van de voeding: duurzame  landbouw, veeteelt, visvangst, rijstteelt, plantages. Hierbij doen zij met hun studenten veldwerk en gaan de brousse in.

 

Hun visie komt helemaal overeen met wat wij willen verwezenlijken  in Aketi.

 

Professor Dr. Benjamin Dudu Akaibe van de universiteit Kisangani Faculteit Wetenschappen, Biologie

Professor Dr. Guy-Crispin Gembu van de universiteit Kisangani Faculteit Wetenschappen, Biologie

Professor Dr. Célestin Danadu van de universiteit Kisangani Faculteit Wetenschappen, Biologie

De professoren hebben met de door ons gecontacteerde bedrijven mede het werk geregeld in Aketi. Zij doen dit alles buiten hun professoraat in Kisangani en zien dat alles als een bijdrage voor hun volk. Zonder hen hadden wij dit nooit kunnen realiseren. Wanneer leden van de vzw. naar Aketi gaan, gaan zij altijd mee. 

 

De bevolking in Aketi organseert zich in verenigingen per regio met telkens een verantwoordelijke. het zijn deze verenigingen waarvan wij hopen dat ze in de toekomst, met de hulp van de beide professoren, meerdere varkesstallen, kippenrennen en visvijvers zullen construeren.

 

Het geld voor de pilootprojecten gaat ook telkens naar een dergelijke vereniging.

bottom of page