top of page

Onderwijs

In Aketi zijn er naar schatting 35.000 schoolgaande kinderen. Deels worden nog oude gebouwen uit het koloniale tijdperk gebruikt, deels gebouwen die in de loop der jaren werden bijgebouwd. De laatste decennia werden geen scholen meer bijgebouwd, ondanks de grote nood.

Zo zijn er nog heel wat kinderen die niet de mogelijkheid hebben om naar school te gaan. Ofwel omdat de afstand te groot is, of omdat ze te arm zijn om zelfs maar een schooluniform te kunnen betalen.

Schoolgebouwen
Aketi wella enz_LI  b.jpg

Makoko, ten zuiden van Aketi aan de andere zijde van de rivier Itimbiri is onder meer een voorbeeld van een te ver afgelegen plaats, waar de kinderen nog geen school hebben.

De Vzw Aketi heeft dit jaar (2021) dan ook reeds twee klaslokalen gebouwd.

​​

Zodra dit project is afgewerkt plannen we twee bijkomende klaslokalen.

Anker 1
Schoolbanken

In heel wat scholen zitten de kinderen nog op de vloer.

De vzw Aketi geeft regelmatig opdracht aan de technische school om schoolbanken te maken.

 

Telkens worden er een dertigtal besteld, en die worden dan verdeeld over de scholen van Aketi.

verslag 10 3°.jpg
klaslokaal zonder banken.jfif
Anker 2
Schoolborden
maart 2019  afb 9.jpg

Leden van de vzw Aketi huren geregeld een bestelwagen om over heel Vlaanderen de oude schoolborden op te laden.

Krijtborden zijn hier blijkbaar uit de mode terwijl men in Aketi, of op wat houten latten moet schrijven, of op helemaal niets.

De vzw Aketi construeert vervolgens houten kisten die tegen een lange reis bestand zijn en waarin een dertig tot veertigtal borden passen en stuurt die per schip op naar Kinshasa, en vervolgens naar Aketi.

Daar zijn ze een hele aanwinst en een groot voordeel voor de leraressen en leraars.

Anker 3
AKETI 071.JPG
Uniformen
Anker 4
30553688_6100651085549_64481878907310571

Voor een deel van de inwoners van Aketi is een schooluniform zelfs te duur in aankoop.

Hun kinderen zijn hoe dan ook slecht gekleed.

De vzw Aketi koopt de nodige stoffen in Kisangani en stelt die ter beschikking van de moeders in Aketi, o.a. de vrouwen van Amada.

Zij worden vergoed voor het maken van de uniformen door de verkoop aan een zeer gereduceerde prijs aan de ouders van kinderen die zich met veel moeite een uniform kunnen veroorloven.

Op die wijze stijgt wel degelijk het aantal kinderen dat naar school komt.

Anker 5
Studiebeurzen
studenten.jpg

Er zijn 10 beursstudenten. (september 2020)

 

De studiebeurs die 1000$ per jaar per student bedraagt geldt voor 5 jaar.

 

De 2 eerste van onze beursstudenten studeren af op het einde van dit schooljaar.

 

Elk jaar wordt aan het meisje en de jongen, die de beste resultaten behaalden op het officieel staatsexamen na de humaniora, een studiebeurs gegeven.

 

Deze studenten moeten ook computer skilled zijn.

 

Zij studeren psychologie, hospitalisatie/ infirmerie, ISTM= institute of secretariat training & management, institut de bâtiments et travaux publics, economie, technique médicale, ....

Twee beursstudenten zijn afgestudeerd na vijf jaar en twee nieuwe beursstudenten vertrekken naar de universiteit.

New Video

New Video

Video afspelen
bottom of page