top of page
vzw Aketi_Logo_bewerkt.png

U kan storten op rekening 

BE31 7360 1288 0755 

van vzw Aketi

Fiscaal aftrekbaar

De Vzw Aketi

is een Vzw zonder werkingskosten.

 

Elke euro die ontvangen wordt door de vzw gaat rechtstreeks naar Aketi om daar te blijven. Nooit komt een euro terug.

Alle leden betalen zelf hun kosten zoals reiskosten, verblijfskosten, administratie kosten, public relations, prospectie, enz .... 

De vzw Aketi is een volledig privé initiatief van familieleden en vrienden. .

De Vzw Aketi

werkt samen met drie profesoren van de universiteit van Kisangani. 

Alle projecten worden op touw gezet in samenspraak met de Professoren gebruikmakend van hun jarenlange ervaring en kennis

De Vzw Aketi

werkt samen met tal van organisaties van de plaatselijke bevolking.

Er wordt in zeer hoge mate rekening gehouden met de wensen van de bevolking met wie alle projecten worden voorbereid en in samenwerking worden uitgevoerd.

kaart van Congo met Aketi.gif

Aketi is een gemeenschap van 135.000 inwoners in noord Congo 450 km ten noorden van Kisangani

 

Aketi was tot 2014 gedurende decennia volledig afgesloten van de wereld.

De wegen waren onberijdbaar.

​Er waren geen telefoonverbindingen, geen post, geen internet

Bovendien was er geen elektriciteit, geen drinkbaar water, ......

Er was geen veeteelt noch visvangst en nauwelijks landbouw.

Zicht op Aketi vanuit het noorden

Aketi Momentopname_2020-09-21_044354_ear
Anker 1

Humanitaire Projecten

Anker 7
Aketi verslag maart 2018 05.jpg

​​WATERPOMPEN

Twee waterpompen worden uitgerust met een watertoren, zonnepanelen en elektrische pompen.

Daarnaast zijn er nog 8 handpompen verspreid over het gebied Aketi

klik op foto

Anker 8

Zonnepanelen

Licht na 6 uur s'avonds en voor 6 uur s'morgens

Energie voor :

Klik op de foto.

installatie zonnepanelen 1.jpg
Anker 9
Africhten schotelantenne voor internet f

​​Het cyber café is niet enkel de plaats waar individueel langs internet contact met de vzw, de universiteit en de wereld mogelijk is, het dient ook als leslokaal voor de volwassenen om presentaties te geven over kippenrennen, varkensstallen, visvijvers, enz ...   De professoren hebben lessen op video opgenomen zodat deze aan de hand van een beamer kunnen vertoond worden aan telkens weer andere geïnteresseerde landbouwers. Ook klassen van de school kunnen hiervan gebruik maken om lessen met videobeelden te volgen.

Klik op de foto

Internet   Africhten schotelantenne

Anker 10

De gebouwen van het Hospitaal zijn niet zo oud, maar de uitrusting is in zijn geheel in erbarmelijke staat.

De elektriciteit werd voorzien door een generator, doch die ligt meestal stil omdat de fuel te duur is.

Zuiver en drinkbaar water was er niet. Wel was er een watervoorraad.

De vzw aketi heeft reeds zonnepanelen gelegd en een waterput voorzien zodat aan de meest essentiële vereisten reeds voorzien is.

Klik op de foto.

DJI_0012.JPG
afb 2 colebunders.png
afb 4 colebunders.jpg

project van Professor Colebunders van  de UA,

 

autoriteit in het bestrijden van Ebola, HIV,  cholera enz…gaat over rivierepilepsie.  In Aketi lijdt ongeveer 8% van de bevolking aan epilepsie. Boven Aketi  heeft de rivier Itimbiri stroomversnellingen waar door het hoge zuurstofgehalte in het water een worm kan gedijen. De muggen brengen de eitjes van de worm over op de mensen en zo veroorzaken ze rivierblindheid . Professor Colebunders heeft ontdekt dat hierdoor ook de hersenen worden aangetast  en  dit veroorzaakt epileptische aanvallen. We steunen  prof. Colebunders met zijn onderzoek en zetten samen met hem een programma op om de mensen te informeren dat epilepsie een ziekte is, geen duivelse of behekste toestanden waardoor bv kinderen die rond het kookvuur zitten( ze koken op vuurtjes op de grond) en een aanval krijgen, in het vuur vallen en door niemand worden aangeraakt uit schrik. Je ziet mensen met vreselijke brandwonden in het ziekenhuis. Epilepsie kan met een dagelijkse dosis verholpen worden en we helpen financieel met het uitdelen van de medicatie.         

                                                             Klik op een foto

Anker 11

Sanitaire blokken

Anker 12

In heel Aketi zijn er zo goed als geen gewone wc's te vinden.

 

Om hygiënische- en gezondheidsredenen zijn we gestart met sanitaire gebouwen. Vooral voor de meisjes en de vrouwen is dit noodzakelijk.

 

Het eerste sanitaire gebouw aan de grote Lindi school is afgewerkt. Het omvat 8 wc's. De locaties voor drie volgende gebouwen is reeds vastgelegd: aan een secundaire meisjesschool en twee op de openbare markt.

Onze medewerkers van de asbl. Adicon namen de leiding in handen. De vzw.Aket en de professoren adviseerden.

Samen met enkele inwoners van Aketi hebben onze medewerkers het hele bouwproces vanaf het afmeten en uitgraven van de bouwsite, de aanvoer van materialen, het bakken van de stenen tot de constructie van het gebouw en de binnen afwerking uitgevoerd. Ze waren terecht heel fier op hun werk en hebben het gebouw mooi geverfd.                            

Sanitair blok einde.jpg

OUR NEW PLACE

Anker 13

Scholing, opleiding en studie zijn in Aketi absoluut noodzakelijk om uit de armoede te geraken.

Aketi heeft een enorm te kort aan ondernemerschap. Mensen die bekwaam zijn in hun vak en leiding kunnen geven. Dit kan alleen door ver doorgedreven scholing. De vzw Aketi wil hiervoor de aanzet geven.

Tegelijkertijd moet er een hele mentaliteitsverandering komen naar cöoperatief denken, rendabiliteit, efficiënte werkmethodes, organisatie, administratieve kennis, enz .....

 

Daarom is de vzw Aketi begonnen met het bouwen van klaslokalen, het maken van schoolbanken en schooluniformen, het aanvoeren van schoolborden en het stimuleren van universitaire studies zodat elk kind in Aketi maximaal toegang tot onderwijs zou krijgen.  

​​Beursstudenten.

 

Elk jaar mogen de 2 beste studenten, een jongen en een meisje, studeren aan de universiteit van Kisangani.  Het was heel interessant om met hen kennis te maken.

                                                           

Klik op de foto

Schoolbanken  

Technische      School  

De Middelbare technische school in Aketi groeit voortdurend sinds 2015. Bij ieder bezoek aan Aketi geven we aan de school de nodige materialen en de opdracht om schoolbanken te maken. Het leerlingenaantal is hierdoor al meer dan verviervoudigd.

​Elke keer worden er 40 schoolbanken gemaakt door de technische school, betaald door vzw Aketi en uitgedeeld aan de verschillende leerkrachten en scholen. Er zijn nog altijd heel veel leerlingen die op de grond moeten zitten…

okt 17 Yvonne geeft les in cyber 1.jpg

​​Toegankelijkheid tot SCHOLEN

 

Uniformen: we geven de stof, gekocht in Kisangani , voor opnieuw 300 uniformen. De mamans van Amada maken de uniformen en krijgen 1,5 $ per uniform ( een bloesje en een rokje of broek) van de directeurs van een vorige verkoop van uniformen. De directeurs verkopen de uniformen aan 1,5 $ aan de armste ouders zodat de kinderen ook naar school kunnen gaan. Zo trachten we een continue instroom van lokaal geproduceerde uniformen per jaar te organiseren. Op de markt zijn uniformen te koop voor 6 $, made in China. De rijkere ouders kopen de uniformen op de markt. Er zijn 37.000 kinderen in de lagere school en heel veel kinderen, vooral rond de visvijvers, lopen rond in lompen en gaan niet naar school. De mama’s hebben nog lang werk.

Klik op de foto

Anker 2

​​​Maatschappelijke Projecten

Kippenkwekerij

Aketi 201639.JPG

Naaiattelier 

Eén van de eerste projecten van de vzw Aketi was de levering van 6 naaimachines in september 2015 aan de Association van moeders van Aketi.

  

Aketi 201624.JPG

Varkenskwekerij

Er zijn varkens in Aketi, maar deze lopen in het wild rond. Het zijn taaie beesten die nauwelijks voor consumptie in aanmerking komen en bovendien vroegtijdig sterven aan allerlei ziektes.

 

Een moderne varkensstal is gericht op het vetmesten van varkens in hygiënische omstandigheden met een gecontroleerde voeding en verzorging.

​​​Visvijvers

In 2016 hebben de Aketois visvijvers uitgegraven onder de leiding van de professoren van Kisangani. We moesten iets doen aan het ongezonde, eenzijdige maniokmenu van de bevolking. De Itembiri,de rivier aan Aketi, is immers leeggevist door het gebruik van kleinmazige visnetten. In deze vijvers wordt vis gekweekt en tegelijkertijd rijst geteeld volgens de methode die de professoren toepasten aan de universiteit van Kisangani.

Ondertussen zijn twee rijstmolens aangekocht. De mensen eten nu veel meer rijst en bovendien is de rijstafval voedsel voor de vissen.

Twee medewerkers van Adicon beheren en controleren de visvijvers. De vis wordt tegen een lage prijs verkocht op de plaatselijke markt en de armen mogen vrij vissen in de vijvers.

De vissen hebben de droogte van begin 2017 overleefd en de visvijvers zijn nu een groot succes. Bij ons bezoek, begin 2019, hebben wij lekkere tilapia gegeten uit de kweekvijvers.    

okt 17 demonstratie aan visvijver.jpg
Anker 14

Klik op de foto

klik op de foto

Anker 3

Asbl Adicon

Maatschappelijk - economische projecten  

Samenwerking met de saigneurs​​

Het onderhoud van de installaties, pc’s, schotelantenne, internet abonnement van de Cybercafé, de zonnepanelen, de stroomschakelaars en vooral de bijhorende sets batterijen, de waterpompen en de bijhorende installaties, en nog heel wat voorzieningen die door de vzw reeds geïnstalleerd zijn, kosten jaarlijks en zelfs maandelijks handen vol geld en worden tot op heden door de vzw Aketi nu reeds 5 jaar gefinancierd. Uiteraard kan dit niet blijven duren.

De vzw Adicon, (Amis pour le développement intégral du Congo nord) en het caoutchouc project zouden mogelijk een oplossing kunnen bieden. De saigneurs, de mannen die de caoutchouc van de boom opvangen, verkochten hun producten aan een opkoper die nu en dan passeert. Uiteraard was het de opkoper in een relatie met een individuele saigneur die de prijs bepaalde en die bijgevolg zeer laag bleef.

De asbl Adicon, naar Congolees recht, voorlopig gefinancierd door vzw Aketi, daarentegen,  garandeert  hen een “faire” prijs die heel wat hoger ligt. In principe kan Adicon dat door grote hoeveelheden te verzamelen en zelf het transport per boot naar Kisangani te voorzien, waar een veel betere prijs kan bedongen worden, als het ware op een wereldmarkt.

Dit houdt in dat de saigneurs bereid moeten zijn tot een vorm van coöperatieve cultuur om als het ware samen te werken met een gemeenschappelijk doel, nl. een betere en faire prijs voor hun goederen ontvangen en bijgevolg zelf ook beter in staat te zijn hun kinderen naar de school te sturen, ziekenhuiskosten te betalen, betere voeding en huisvesting enz ….. In principe kan dezelfde werkmethode ook aangewend worden voor andere producten, zoals palmolie, koffiebonen, cacao, enz ….. doch dit is op lange termijn en zal door de asbl Adicon moeten uitgewerkt worden

Indien de asbl Adicon hierin zou slagen zouden zij kunnen beschikken over de financiën nodig om het onderhoud van de andere projecten te financieren. De asbl Adicon is niet opgericht om winst te maken, doch wel om gemeenschappelijke kosten te kunnen dekken. Mogelijk zou deze asbl kunnen evolueren naar een coöperatieve naar europees model. Tot op heden werkt dit systeem nog met verlies, dat ook nog steeds door de vzw aketi  wordt opgevangen.

Het vergt van de plaatselijke bevolking een hele ommekeer in mentaliteit en bovendien moet er bij de asbl Adicom heel wat kennis worden opgedaan met betrekking tot rendabele werkmethodes, transport per schip, internationale handel, boekhouding, enz ….

Er moet bijgevolg nog heel wat gebeuren vooraleer we dit project kunnen overdragen.

----------   december 2022  -------

Tot ons groot genoegen wordt onze vierjaarlange inspanning om de rubberproductie te reactiveren verder gezet door Chinezen die dankzij ons deze activiteit ontdekt hebben. Ze hebben rubber nodig voor hun bandenfabriek in Oeganda.  De boeren zijn tevreden en we verzekeren dat het prijsniveau goed blijft zo niet komen we opnieuw tussen.

Anker 4

​​Historiek  en  constructie

​​Medewerkers in Aketi 

maart 2019  afb 2.jpg

Manassé Longela,      Richard Mamba,        Joël Ambali,          Frédéric Diobo,        Joël Ngbunda,            Boudouin Ambali.

Manasse Longela, verantwoordelijk cyber en ook de kassa. Assisteert in de rapportering.

​Richard Mamba Kpata, werkt voor de provincie, is gekozen als chef societe civile en verzorgt onze relatie met de bevolking en de overheid.

​Joël Ambali, zoon van, doet de plantages, vooral Makoko. Organiseert de weging van de rubber en de betaling van de saigneurs.

​Frédéric diobo, agronoom op pensioen, is onze wijze man en raadgever.

​Joël Gbunda, agronoom, begeleid de saigneurs, vooral Ekwa. Doet de weging van de rubber en betaalt de saigneurs. De twee joel's vormen team.

​Baudouin Ambali, directeur scholen, heeft de algemene verantwoordelijkheid en doet de tweewekelijkse rapportering.

​​De lokale verantwoordelijken de directeurs van de scholen, de société civil,  leerkrachten, verantwoordelijken van de verschillende projecten, Manassé, Richard, Joël Ambali, Joël Gbunda, Frédéric diobo  en Baudouin, en nog vele anderen. 

 

 Met de moderne communicatiemogelijkheden blijven we dagelijks in contact met de "Aketois".

Het is de bedoeling dat al de projecten aan de Aketois worden overgedragen en dat zij de verantwoordelijkheid zelf opnemen.

​​Ondersteuners   

professoren van de universiteit Kisangani

Anker 5

​Onze onderrsteuners zijn drie professoren van de universiteit van Kisangani, faculteit wetenschappen.

Hun project , dat zij ruim 20 jaar geleden zijn opgestart in en rondom Kisangani richt zich op verbetering en variatie van de voeding: duurzame  landbouw, veeteelt, visvangst, rijstteelt, plantages. Hierbij doen zij met hun studenten veldwerk en gaan de brousse in.

Hun visie komt helemaal overeen met wat wij willen verwezenlijken  in Aketi.

De professoren hebben mede het werk geregeld in Aketi. Zij doen dit alles buiten hun professoraat in Kisangani en zien dat alles als een bijdrage voor hun volk. Zonder hen hadden wij dit nooit kunnen realiseren. Wanneer leden van de vzw. naar Aketi gaan, gaan zij altijd mee. 

Professor Dr. Benjamin Dudu Akaibe van de universiteit Kisangani Faculteit Wetenschappen, Biologie

Professor Dr. Guy-Crispin Gembu van de universiteit Kisangani Faculteit Wetenschappen, Biologie

Professor Dr. Célestin Danadu van de universiteit Kisangani Faculteit Wetenschappen, Biologie

2018-09-03 14.12.04.jpg
2018-09-03 14.11.07.jpg
Anker 6

De Starters

aketi 310.JPG

De palaverboom

In het jaar 2020 zijn we, tot onze grote spijt, niet naar Aketi kunnen gaan omwille van Corona. Vanaf 2021 willen we alleszins terug om de 6 maanden ter plaatse gaan.

De vzw Aketi is een volledig privé initiatief van familieleden en vrienden.

bottom of page