top of page

Ondersteuning en opvolging.

 

Bschrijving van de ondersteuning en opvolging door de partnerorganisatie in het ontwikkelingsland?

 

Onze partnerorganisatie zijn drie professoren van de universiteit van Kisangani, faculteit wetenschappen.

Hun project , dat zij ruim 20 jaar geleden zijn opgestart in en rondom Kisangani richt zich op verbetering en variatie van de voeding: duurzame  landbouw, veeteelt, visvangst, rijstteelt, plantages. Hierbij doen zij met hun studenten veldwerk en gaan de brousse in.

 

Hun visie komt helemaal overeen met wat wij willen verwezenlijken  in Aketi.

 

Om de twee maanden gaan twee professoren naar Aketi (450 km.)om de activiteiten daar te controleren, mede te organiseren en te begeleiden. Tussendoor hebben ze soms afspraken met de lokale overheid van Aketi in Buta (300 km. van Kisangani) voor overleg. Er was immers geen enkel telefonisch- of internetcontact mogelijk met Aketi.

De vzw.Aketi houdt voortdurend contact met de professoren langs e-mail, regelen zo de projecten ,sturen bij, overleggen samen .Zij hebben de expertise, spreken de taal van de bevolking, kennen de zeden en gewoonten, zij kennen de brousse.

 

Die proffen hebben met de door ons gecontacteerde bedrijven mede het werk geregeld in Aketi. Zij doen dit alles buiten hun professoraat in Kisangani en zien dat alles als een bijdrage voor hun volk. Zonder hen hadden wij dit nooit kunnen realiseren. Wanneer leden van de vzw. naar Aketi gaan, gaan zij altijd mee. 

Vanaf nu kunnen we e-mailen met de mensen in Aketi (elektriciteit-computer) wat een heel verbetering is.

De universiteit van Kisangani zou in de toekomst een universitaire inplanting doen in Buta, wat voor ons interessant zou zijn.

 

Hoe volg je het project op en stuur je het project bij indien nodig?

 

Zoals hierboven vermeld, hebben wij voortdurend langs e-mail contact met de professoren in Kisangani.

 

Leden van de vzw. Aketi gaan tweemaal per jaar ter plaatse. Eerst overleggen we met de professoren in Kisangani, leggen op hun advies nog andere contacten en dan vertrekken we samen naar Aketi. 

 

Wij zijn begonnen met ons project in februari 2015. Ondertussen hebben wij reeds driemaal een reis ondernomen naar Aketi, die de leden zelf betalen.

 

Financiële steun van de vzw. Aketi gebeurt enkel als wij aanwezig zijn en langs de professoren. Alles wordt nauwgezet berekend door ons en door hen. Er is voortdurend contact langs email tussen de vzw.Aketi en de professoren van Kisangani.

 

De vzw. Aketi heeft nu ook rechtstreeks contact met de bevolking van Aketi. Ze sturen ons ook foto’s door van hun verwezenlijkingen. We blijven op de hoogte van alles wat er gebeurt

 

bottom of page