top of page

Doelen :

 

Doelgroep :

 

De bevolking van Aketi, vooral de kinderen en de jongeren, 135.000 mensen, 50% onder de 25 jaar.

 

Huidige situatie :

 

Verregaande verwaarlozing. Geen basisbehoeften en geen toekomstperspectief voor duizenden kinderen, jongeren en volwassenen.

 

Timing

 

Wat willen we bereiken na één jaar :

 

1. Boren van voorlopig drie waterputten (30 à 40 m. diep) en installeren van pompen voor drinkbaar water: 1 aan een school van 2000 kinderen in Aketi en 2 in een dichtbevolkt gedeelte van Aketi. De prospectie van de plaatsen is reeds gebeurd.

 

2. Zonnepanelen om elektriciteit te leveren aan het hospitaal en voeding voor  computers om rechtstreeks verbinding te maken met professoren van de universiteit van Kisangani: lespakketten voor de leerkrachten en leerlingen, lessen aangereikt door de proffen van Kisangani aan de landbouwers voor duurzame landbouw. 

 

3. Opzetten van een modelporcherie.

 

4. opzetten van een modelkippenkwekerij.

 

5. Werktuigen voor de technische school om schoolbanken en borden te maken.

 

6. Voortzetting jaarlijkse studiebeurs voor 2 studenten uit Aketi aan de universiteit van Kisangani.

Gerealiseerd na één jaar :

 

1. December 2015: zonnepanelen geplaatst door bedrijf FOCUS vzw.( zie www.cee-focus.be) op meisjesschool. Focus zal voor eind 2016 zonnepanelen plaatsen op het hospitaal.

 

2. Februari 2016: drie leden van de vzw.Aketi afgereisd naar Aketi (ten persoonlijke titel), drie proffen en twee ingenieurs van het bedrijf GLOBAL (Global Broadband Solution, www.gbs.cd) vanaf Kisangani meegereisd;

Satellietverbinding, kabels getrokken voor elektriciteit om pompen en computers te voeden.

 

3. Februari 2016: 6 computers geïnstalleerd in een bewaakt lokaal. De drie leden van de vzw. en de drie proffen hebben vele leerkrachten en leerlingen de computer leren gebruiken. De 3 proffen geven met een beamer les aan groepen van de bevolking over duurzame landbouw, over het starten van kippenkwekerijen en varkenskwekerijen en visvijvers aan te leggen.

De visvijvers zijn gestart.

 

Volgende fase: opstarten van modelporcherie en modelkippenkwekerij.

 

4. Februari 2016:Werktuigen geleverd aan de technische school: zij maken nu schoolbanken, borden en meubelen.

Nog werktuigen te leveren.

 

5. 8 februari 2016: Het bedrijf SOFOCO (Sofoco sprl, Société de Forage du Congo) boort twee waterputten voor drinkbaar water en installeert pompen. Bediening van pompen georganiseerd door verteg. van de burgerbevolking, opgeleid door Sofoco. Nog een put te boren in 2016.

 

6. De universiteit van Kisangani regelt verder de beursstudenten.

bottom of page